Läs senare

Facklig ledning lämnar förbundet

Efter kongressenProfessionsfrågan var den mest laddade inför lärarkongressen. Beslutet som togs där är osolidariskt, tycker ledningen för lokalavdelningen i Säffle som lämnar förbundet.

av Daniel Persson
29 nov 2018
29 nov 2018
Ordföranden för Lärarförbundet i Säffle Christer Szczepanski (till vänster) har varit medlem sedan 1982 och fackligt aktiv sedan 90-talet. Liksom vice ordförande
Krister Alisson väljer han nu att avgå och lämna förbundet.

I slutet av oktober klubbade kongressen att Lärarförbundet ska bli ett fackligt professionsförbund. Det är nu oklart vem som kommer att kunna bli medlem i framtiden.

Beslutet har fått ledningen för Lärarförbundet Säffle att hoppa av. Ordförande, vice ordförande och en tredje person, som inte vill uttala sig i tidningen, lämnar styrelsen och förbundet.

Vad beslutades?

  • Kongressen antog nyligen förslaget om att bli ett professions­förbund.
  • Definitionen av vilka som ska kunna bli medlemmar ska vara klar senast den 1 januari 2020.

Ordföranden Christer Szcze­panski ogillar delar av arbetet med att höja lärarnas status. Karriärtjänster ser han som osolidariskt och det som verkar bli en högre tröskel för medlemskap fick honom att bestämma sig för att hoppa av.

Syftet med förändringen då, att höja yrkets status?

– Höjd status får man genom riktigt bra arbetsmiljö, betydligt höjda löner och framför allt ett stort intresse för att bli lärare så att det blir hård konkurrens om att komma in på lärarutbildningen, säger han.

Krister Alisson är vice ordförande i lokalavdelningen. För honom går beslutet rakt emot det som han sett som Lärarförbundets ideologi.

– Det är också klantigt när det kommer att saknas 80.000 lärare i en snar framtid och det är svårt att få behöriga till utsatta områden. Många kommunalt anställda får ingen riktig företrädare, det är osolidariskt och otaktiskt.

Vem som ska få gå med i förbundet är inte avgjort än, är inte er reaktion förhastad?

– Det här är den tydligaste röst jag kan avlägga i detta nu. Förhoppningsvis gör man en god tolkning av vem som är lärare och då kanske man kan komma tillbaka till förbundet en vacker dag, säger Krister Alisson.

Men om du stannade kunde du arbeta för att påverka beslutet som ska tas?

– Absolut. Men i min värld har förbundet väldigt mycket mer angelägna saker att ta sig an än att sitta och diskutera vilka som ska kunna tänkas innefattas i professionen och vilka som ej gör det. Jag hade mycket hellre lagt allt krut på att förbättra arbetsvillkoren för alla som arbetar i skolan.

De vill båda poängtera att deras beslut är personliga och att de inte vill påverka någon annan.

– Jag vill absolut inte få någon annan att gå ur. Ska man välja ett lärarförbund att tillhöra är Lärarförbundet fortfarande det självklara valet. Synd bara att det inte kommer att gälla alla som undervisar, säger Christer Szczepanski.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand beklagar avhoppen, men hänvisar till att beslutet på kongressen fattades demokratiskt.

Vilka reaktioner har du mött i övrigt efter professionsbeslutet?

– Framför allt väldigt positiva, det var en övervägande majoritet som stod bakom den nya riktningen och många tycker att det här stärker oss som organisation. Men det finns fortsatt behov av att tydliggöra vad beslutet syftar till.

Osolidariskt, tycker avhopparna – finns det någon risk för att arbetet med att höja lärarnas status kan skapa klyftor inom kåren?

– Jag tolkar kritiken snarare som en reaktion på att systemet är bristfälligt. En frustration över hur karriärtjänstreformen genomfördes, där den på många håll bara blev en lönereform utan att lyckas utveckla organisationen. Vi har ett starkt medlemstryck för vikten och viljan att utveckla läraryrket och höja statusen.

ur Lärarförbundets Magasin