Läs senare

Fackliga ledare långsamt yngre

Det har skett en viss föryngring bland Lärarförbundets cirka 290 ordförande
i lokalavdelningarna. Men fortfarande är det få unga på ledande fackliga poster.

11 nov 2014

Grafik: Mats Thorén
År 2010 kartlade Lärarnas tidning åldern på lokalavdelningarnas ordförande, och nu har vi gjort om samma granskning. Andelen som är 55 år ­eller över har minskat från 53 till 42 procent. Medelåldern har sjunkit från 53 till 51 år.— Jag är inte särskilt förvånad med tanke på de stora pensionsavgångarna de senaste åren. De har också gällt de fackligt förtroendevalda, säger Lärarförbundets kanslichef Sören Holm.
Sören Holm hoppas ändå att de senaste årens diskussioner inom förbundet om föryngring kan ha bidragit till den sjunkande medel­åldern.

I de fackliga utbildningarna för styrelser och val­beredningar har man tryckt mycket på att få in yngre för­troendevalda. Det här var också en viktig fråga för kampanjen facketförändras.nu som Lärarförbundet drivit tillsammans med övriga TCO-förbund.

— Allt detta tillsammans har ökat medvetenheten om att det är viktigt med en föryngring inom förbundet.

Varför är det så viktigt?

— Vi står inför fortsatta stora pensionsavgångar och kan inte bara vänta på att de äger rum. Vi måste bygga på ­underifrån redan nu. Det är inte hållbart i längden att förbundets många studenter och unga lärare alltid ska representeras av 50-plussare, säger Sören Holm.

Under Lärarförbundets kongress denna vecka har två förslag om föryngring diskuterats. Det ena är införandet av en 12-årsgräns för ett fackligt uppdrag. Det andra är målet att den fackliga tiden ska fördelas på fler förtroendevalda.

36-åriga Maria Rönn har under den gångna mandat­perioden varit yngst i förbundsstyrelsen. Hon vill se ett nytt förhållningssätt gentemot unga fackligt aktiva.
— När man pratar om föryngring missförstås det ofta som att man inte tar erfarenhet på allvar. Men erfarenhet är inte bara förknippat med ålder. Det är därför viktigt att ta till vara också ungas erfaren­heter.

Yngre har gått en annan lärarutbildning och de kanske har en annan syn på det fackliga uppdraget och professionens roll, betonar Maria Rönn.

— En 25-åring kanske inte drar samma slutsatser som en 55-åring. Vi behöver både yngres och äldres er­farenheter för att få en komplett bild.

För att få in fler unga krävs en ny inställning till det fackliga uppdraget, anser Maria Rönn.

— Det måste vara möjligt att kombinera fackligt arbete med familjeliv och en yrkeskarriär som lärare. I dag ses det fackliga uppdraget ofta som ett alternativ till att arbeta som lärare. Jag anser tvärtom att de två rollerna berikar varandra.

Fler yngre är en ödesfråga för facket, anser hon.

— Vi talar ofta om att vi är på väg mot en nationell lärarkris med många lärare som går i pension. Får vi inte snurr på det här får vi snart en nationell facklig ombudskris. Men vi har en 31-årig utbildningsminister och en 27-årig gymnasie­minister. Om det går inom andra områden i samhället borde vi lärare också kunna klara det, säger hon.

Så gamla är medlemmarna

Snittålder 2010 2014
Medlemmar 47 47
Lokalordförande 53 51
Kongressen 50 49
Förbundsstyrelse 51 52

 

Beslutas på kongressen

På Lärarförbundets kongress som pågår den 11—14 november beslutas om ­åldersgräns för fackligt arbete. Läs om kongressens beslut på lararnastidning.se

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin