Ingår i temat
Kongress 2010
Läs senare

Fackuppdrag påverkar lönen

Löneutvecklingen påverkas negativt av det fackliga uppdraget. Det tror var tredje ordförande i Lärarförbundets lokalavdelningar, visar Lärarnas tidnings enkät.

03 nov 2010

Grafik: Mats Thorén

En facklig förtroendeman är tjänstledig, helt eller delvis, med lön från sin ordinarie tjänst som lärare. När det är dags för lönesamtal ska man inte missgynnas, står det reglerat i LFF (Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen).

Men verkligheten ser annorlunda ut.

»Min rektor säger att det är svårt att sätta min lön eftersom jag inte är så mycket i verksamheten.« »Jag får snittet i varje års löneöversyn. Jag får aldrig högre, oavsett vad jag bidrar med.«

Så lyder två av svaren i en enkät om villkoren för fackligt arbete som Lärarnas tidning skickat till alla ordförande i Lärarförbundets lokalavdelningar.

I en del kommuner finns det ett beslut eller en överenskommelse mellan arbetsgivaren och facket om hur lönesättningen ska gå till. I Ekerö gäller beslutet för de som arbetar 40 procent fackligt eller mer. De garanteras det genomsnittliga utfallet i lönepåslag.

— Det känns bra inför medlemmarna, säger Ing-Marie Karlsson, ordförande för Ekerö lokalavdelning.

— Vi kan stå för att vi inte har gynnats av att ha ett fackligt uppdrag. Men vilken löneutveckling jag skulle ha haft utan detta avtal vet jag ju inte. Min förhållandevis höga lön lade jag grunden till medan jag fortfarande hade merparten av arbetstiden som lärare.

Personalchefen i Ekerö, Ingrid Dahlström Millar, tycker att det finns både för- och nackdelar med ett beslut som reglerar lönesättningen.

— Det är viktigt att vi har fackliga företrädare och då får vi givetvis se till att de inte missgynnas i något avseende, säger hon.

Hur lönesättningen ska ske kan bero på om och hur mycket de tjänstgör inom sitt yrke ute på exempelvis skolorna, enligt Ingrid Dahlström Millar.

— Rektor bör då medverka i hur mycket lön personen får och göra en individuell bedömning. Samtidigt måste
givetvis personalenheten bevaka så att den fackliga företrädaren inte får en sämre löneutveckling på grund av sitt uppdrag.

I Lysekil finns inga särskilda avtal mellan arbetsgivaren och facket. Där arbetar de fackliga förtroendemännen deltid och enligt personalchefen Lars-Olov Jovemo behandlas de som alla andra.

— Jobbar du fackligt på halvtid och på skolan halvtid så bedöms du efter det. Vi har ju också många som arbetar halvtid på skolorna av andra orsaker, det är ingen skillnad.

Men om läget skulle förändras så att arbetsgivaren plötsligt får för sig att göra en annan bedömning, då kan Lars-Olov Jovemo tänka sig att löneutvecklingen behöver regleras.

— Då sätter jag nog hälarna i marken. Man ska inte missgynnas för att man jobbar fackligt, säger han. 

Alla artiklar i temat Kongress 2010 (9)

ur Lärarförbundets Magasin