Läs senare

Fanny Ambjörnsson Hur blir man tjej?

Hur blir man egentligen tjej? Vad är normalt och onormalt, rätt och fel? Hur högt får man skratta och hur bredbent får man sitta innan man riskerar sitt rykte? Och hur förhåller det sig med begreppet hora?

18 feb 2004

I sin avhandling i socialantropologi har Fanny Ambjörnsson vid Stockholms universitet undersökt tjejers vardag och villkor. Under drygt ett år följde hon ett trettiotal tjejer mellan 16 och 18 år på skilda gymnasieprogram som Barn- och Fritid och Samhälle.

Fram växer en bild som är mer komplicerad än den vi möter i medierna. Vi får veta hur tjejer både upprätthåller och utmanar föreställningar om den ”normala” tjejen. Vi får också en förståelse för vilken roll klass, sexualitet och etnicitet spelar i skapandet av genus. För medan tjejerna på samhällsprogrammet lättare tycktes leva upp till bilden av den normala tjejen, valde tjejerna på Barn- och Fritidsprogrammet andra vägar för att hantera krav och normer.

Genom att kombinera perspektiv på klass, genus, sexualitet och etnicitet visar Fanny Ambjörnsson hur vi får en ökad förståelse för hur det går till när tjejer försöker förhålla sig till kvinnoidealen. Vi förstår lättare hur det kom sig att Veronica kaxigt använde sig av positionen som hora, medan Karin förklarade att hora är det värsta man kan säga till en tjej. Vi förstår också vilken funktion begreppet kickers hade för de båda tjejgruppernas skapande av genusidentitet. Eller varför tjejerna på Barn- och Fritidsprogrammet inte ville ta ordet feminism i sin mun.

Avhandlingens titel: I en klass för sig. Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer

Disputation: 20 februari 2004, Stockholms universitet

ur Lärarförbundets Magasin