Läs senare

Får fritids­pedagoger vara med i Läslyftet?

Fråga facketHär kan du ställa frågor om jobbet som lärare. Det kan handla om lön, arbetstider, arbetsmiljö, pensioner, föräldraförsäkring. Eller något helt annat.
Mejla din fråga till jobbfragan@lararnastidning.se. Du kan förstås vara anonym om du vill.

16 Dec 2016

Är vi fritidspedagoger också med­räknade i regeringens satsning Läslyftet? Vi har haft en diskussion i vår skola om fritidspersonalen ska delta, och vår rektor var också osäker på det, och även på om vi ens omfattas av statsbidraget. Med tanke på den ändrade läroplanen borde vi vara det.
Undrande fritidspedagog

Svar: Fritidspedagoger är inte en målgrupp för insatsen och kan enligt förordningen inte omfattas av statsbidraget, enligt Skolverket. Målgruppen för insatsen specificeras både i regeringsuppdraget U2013/7215/S och i förordning (2015:42) om statsbidrag för handledare i läs- och skrivutveckling.

Det är dock möjligt att arbeta med Läslyftet både med och utan statsbidrag. Fritidspedagoger har därmed möjlighet att ta del av Läslyftet ändå, påpekar Veronica ­Persson, undervisningsråd på ­Skolverket. Läs-och ­skrivportalen, där allt material finns, är tillgänglig för alla.

Läslyftet riktar sig till lärare i grundskolan och motsvarande skolformer, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt till lärare och förskollärare i förskoleklass. Skolbibliotekarier kan också delta i fortbildningen. Även material till förskolan tas fram.

ur Lärarförbundets Magasin