Läs senare

Färre anmäler särskoleplacering

Antalet anmälningar om felaktig särskoleplacering minskade radikalt förra året jämfört med 2010 och 2011. Orsaken kan vara den hårda kritik som Skolinspektionen framförde 2011.

25 mar 2013

Antalet anmälningar om felaktig särskoleplacering föll från 29 stycken 2011 och 24 stycken 2010 till 8 förra året. Det visar siffror som Skolinspektionen tagit fram åt nyhetsbyrån Sirén.

2011 riktade Skolinspektionen, i en rapport om mottagandet i särskolan, skarp kritik mot kommuner som låtit elever gå i särskolan på lösa grunder. Granskningen omfattade 1 203 elevärenden i 58 kommuner. Samtliga kommuner fick kritik.

Överlag hade kommunerna bra rutiner för sin handläggning, men många följde inte sina rutiner. Kritiken gick bland annat ut på att kvaliteten på handläggningen ofta var för dålig eller ofullständig. I vart tionde fall saknades föräldramedgivande till placeringen.

Skolinspektionens rapport var föranledd av flera uppmärksammade fall. Ett av dem handlade om ett skånskt tvillingpar som sattes i särskola tolv år gamla trots att det inte fanns något egentligt beslutsunderlag.

Hovrätten beslutade i det fallet att syskonen hade rätt till skadestånd för den felaktiga placeringen. Beslutet överklagades av Vellinge kommun, men Högsta domstolen har i dagarna sagt nej till att ta upp fallet, uppger Sydsvenskan.

ur Lärarförbundets Magasin