Läs senare

Färre friskoleansökningar än någonsin

Skolinspektionen har tagit emot 380 ansökningar om att starta nya eller utöka befintliga friskolor inför läsåret 2015. Det är det lägsta antalet sedan myndigheten bildades 2008.

13 mar 2014

Av ansökningarna gäller dessutom bara 160 nya skolor. Resterande 220 gäller en utökning av befintliga skolor, med nya program och årskurser.

De 160 ansökningarna om nyetablering kommer från 80 olika kandidater i 60 kommuner, framförallt Stockholm, Göteborg och Malmö. Större städer och storstäder står för 85 procent av alla ansökningar om att starta ny skola. De 10 huvudmän som lämnat in flest ansökningar står för nära 50 procent av det totala antalet.

Ansökningarna kommer nu att skickas på remiss till berörda kommuner. Beslut fattas av Skolinspektionen mellan maj och september.

ur Lärarförbundets Magasin