Läs senare

Färre hoppar av lärarutbildningen

utbildningLärarutbildningarna har problem med att en stor andel studenter hoppar av.
Men nu syns en liten ljusglimt. Andelen som tidigt lämnar utbildningen har sjunkit något, visar färsk statistik.

06 sep 2019
Färre hoppar av lärarutbildningen

 Av alla lärarstudenterna som började 2011 lämnade 28 procent sin utbildning under det första året. Motsvarande andel i nybörjarkullen 2016 var 24 procent, visar en sammanställning från Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

Tidiga avhopp är vanligast bland ämneslärarstudenterna. I den gruppen har avhoppen minskat från 35 till 31 procent. Bland grundlärarstudenterna har andelen sjunkit från 27 till 21 procent.

I gruppen som läser till yrkeslärareär avhoppen oförändrat 28 procent. Förskollärarna har också samma avhoppsfrekvens båda åren: 20 procent. Samtliga fyra lärarutbildningar hade en positiv utveckling som sedan vändes 2016. Det återstår alltså att se om avhoppen kommer att minska igen, eller fortsätta att öka.

– Men långsiktigt, sedan den nya lärarutbildningen infördes (2011, reds anm) är det ju en lägre andel som hoppar av, säger utredaren Amanda Bjernestedt vid UKÄ.

Det är ännu för tidigt att säga om det blir en högre andel lärarstudenter i den nya utbildningen som också fullföljer studierna och tar lärarexamen.

Fakta: Andel tidiga avhopp

Andel tidiga avhopp i olika lärarutbildningar, i procent:

 ÄmneslärareYrkeslärareGrundlärareFörskollärare
HT 1135282720
HT 1234302418
HT 1331272318
HT 1431272117
HT 1530252019
HT 1631282120

   Källa: UKÄ

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin