Läs senare

Färre nya lärare får introduktionsår

Antalet nya lärare som uppger att de får ett introduktionsår har minskat rejält. Detta sammanfaller med att kravet på en introduktionsperiod för att få legitimation avskaffades den första juli.

13 jan 2015

[ny korrigerad version 2015-01-15, kl 10:40]

Lärarförbundet undersöker varje år hur många nyexaminerade som uppger att de har fått en introduktionsperiod under sitt första år i yrket. De senaste tre åren har siffran legat runt 70 procent, förra vårterminen var den till exempel 68 procent. Men under höstterminen sjönk siffran plötsligt till 51 procent.

Lärarförbundet ser en direkt koppling mellan detta och det faktum att kravet på att nya lärare och förskollärare ska genomgå en introduktionsperiod för att få legitimation avskaffades den första juli.

– Därmed minskade trycket på arbetsgivarna. Tyvärr är detta precis vad vi hade förväntat oss, säger ombudsman Ann-Christin Larsson på Lärarförbundet.

Enligt skollagen är arbetsgivarna fortfarande skyldiga att ordna en introduktionsperiod för nya lärare och förskollärare.

Lärarförbundet vill inte ha tillbaka kravet på att nya lärare ska ha genomgått en introduktionsperiod för att få legitimation, eftersom lärarna inte ska få betala med försenade legitimationer för att arbetsgivarna har hanterat introduktionsåret dåligt.

– Men det vore bra om Skolinspektionen synade hur skolorna tar sitt ansvar. Det är ju ett brott mot skollagen att inte ordna en introduktionsperiod, säger Ann-Christin Larsson.

Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för lärande och arbetsmarknad på Sveriges Kommuner och Landsting, kommenterar undersökningen så här:

– Det verkar ha klickat på något sätt när det gäller introduktionsperioden. Vad detta beror på är svårt att veta. Det är ju inte alldeles glasklart vad introduktionsperioden ska bestå av. Det skulle till exempel kunna vara så att det finns en plan för hur introduktionen ska gå till, utan att den planen är formellt nedskriven.

Av de lärare som svarar att de har fått en introduktionsperiod svarar 92 procent att rektorn har utsett en mentor för dem. Det är en liten uppgång jämfört med tidigare mätningar.

Krav på introduktionsår

  • Alla nya lärare och förskollärare ska under sitt första år i yrket göra en introduktionsperiod på minst ett år.
  • Rektor/förskolechef ska utse en mentor som stödjer läraren/förskolläraren i sin professionella utveckling, till exempel när det gäller ledarskap, att bemöta elever och barn och att hålla utvecklingssamtal med föräldrar.
  • Rektorn/förskolechefen ska se till att det finns plan för perioden.
    Källa: Skolverket

 

Om undersökningen

572 lärare och förskollärare som examinerades under vårterminen har på uppdrag av Lärarförbundet under hösten telefonintervjuats av Silentium om sitt första lärarår och introduktionsperioden.

 

Läs mer

Information om introduktionsperioden hos Skolverket. 

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin