Läs senare

Färre prov i Stockholm bara ett första steg på vägen

Stockholms stad har presenterat en första lista som ska lindra arbetsbördan för stadens lärare. Bland annat blir det så kallade Stockholmsprovet i matematik frivilligt.
– Det är ett första steg men det stora arbetet återstår, säger Johan Törnroth, ordförande för Lärarförbundets lokalavdelning i Stockholm.
I september ska stadens handlingsplan för att slippa Arbetsmiljöverkets miljonvite vara klar.

21 maj 2013

I februari grep Arbetsmiljöverket in mot Stockholms stad. Om inte något görs åt lärarnas höga arbetsbörda tvingas staden betala ett vite på två miljoner kronor.

Staden hade redan inlett ett arbete med att se över lärarnas administrativa börda, och presenterar nu en första redovisning av det arbetet.

I redovisningen nämns bland annat att de utvärderande proven i matematik – ”Stockholmsproven” – blir frivilliga från nästa läsår. Frivilligheten i att använda exempelmallarna för pedagogisk planering förtydligas.

Båda dessa punkter togs upp i Arbetsmiljöverkets skrivelse.

Andra åtgärder är att alla lärare ska ha en egen dator, att fler grundskolor ska ingå i det så kallade PRIO-projektet (ett utvecklingsarbete som drivs av SKL och Stockholms stad med mål att höja kunskapsresultaten i den svenska skolan) och att frånvaroregistreringen ska förenklas. I gymnasieskolan blir it-plattformen Fronter frivillig att använda.

– Det har är ett steg framåt, men det räcker inte. Eftersom några av åtgärderna är frivilliga beror det också på hur skolledarna hanterar dem, säger Johan Törnroth, ordförande för Lärarförbundets lokalavdelning  i Stockholm.

Han poängterar att merparten av det partsgemsamma arbetet med Arbetsmiljöverkets två konkreta krav återstår. Det ena kravet är att alla lärare och rektorer får klart för sig vilka arbetsuppgifter som ingår inom den reglerade arbetstiden, och vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när tiden inte räcker till. Det andra kravet är att göra en riskbedömning av ohälsa på grund av hög arbetsbelastning.

Senast den 2 september ska Stockholms stad redovisa sitt svar till Arbetsmiljöverket.

– Och då återstår fortfarande att komma igång med ett strategiskt arbetsmiljöarbete som ska hålla på längre sikt. Det går långsamt, jag hade hoppats att den processen hade kommit längre. Många skolor har varit undermåliga i sitt systematiska arbetsmiljöarbete, säger Johan Törnroth.

Också Stockholms skolborgarråd Lotta Edholm (FP) ser rapporten från utbildningsförvaltningen som ett första steg.

– Vi vill visa hur långt förvaltningen har kommit i sitt arbete. Vi tar lärares arbetsbelastning på mycket stort allvar. Lärare ska först och främst vara lärare och ägna sig åt undervisning, säger hon.

ur Lärarförbundets Magasin