Läs senare

Färre sökande till lärarutbildningar oroar

LärarbristenTrots lönesatsningar och massor av lediga jobb för lärare så minskar oväntat antalet sökande till vårens lärarutbildningar.
- Detta är ingen bra nyhet, säger Universitets- och högskolerådets generaldirektör Ulf Melin.

25 okt 2017

Universitets- och högskolerådets (UHR:s) analys visar att antalet sökande till de olika lärarutbildningarna minskade med 5 procent jämfört med föregående år. Grundlärarutbildningen hade det största söktappet med hela 17 procent medan förskollärarutbildningen tappade 8 procent och yrkeslärarutbildningen 2 procent.

– Vi har sett ett ökande antal sökande de senaste åren. Med tanke på att vi har ett stort behov av nya lärare så är detta trendbrott oroväckande, säger Ulf Melin.

Han pekar också på att utbildningarna riskerar att tappa kvalitetsmässigt. Ett lägre söktryck innebär lägre snittbetyg bland de antagna, vilket ökar risken för avhopp.

Ulf Melin oroas också av det faktum att andelen män som söker förskollärarutbildningen minskar. Andelen är nu 9 procent.

– Vi riskerar att få en enkönad lärarkår, säger Ulf Melin.

Minskningen dämpades av ämneslärarutbildningen som fick marginellt fler sökande och utbildningarna till specialpedagog som fick 24 procent fler sökande. Men totalt sett är nedgången på lärarsidan alltså 5 procent, vilket kan jämföras med den marginella nedgången på 0,2 procent för alla vårens högskoleutbildningar.

Det är ingen djärv gissning att det minskade intresset är en besvikelse för regeringen, som lagt medel på att både bygga ut lärarutbildningarna och få upp lärarlönerna.

Helene Hellmark Knutsson.

– Det är klart att det är bekymmersamt att antalet sökande sjunker på både förskollärar- och grundlärarutbildningarna, med tanke på de växande barnkullarna, säger Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning.

Hon fördjupar sig inte i tänkbara orsaker, utan pekar på alternativen:

– Detta visar hur viktigt det är att vi fortsätter att arbeta med fler vägar in i läraryrket, att nå dem som är mitt i yrkeslivet och vill ställa om till läraryrket samt att kompletteringsutbilda dem som saknar en eller flera kurser för att bli behörig lärare.

Hon konstaterar också att sökintresset för lärarutbildningarna från 2011 och fram till nu faktiskt ökat.

Men hur ska ni locka tillbaka ungdomar från gymnasiet att söka lärarutbildningar?

– Nu har vi en allmän nedgång i söktrycket till högskolan, eftersom många ungdomar väljer att arbeta i tider då det finns jobb. Men långsiktigt måste vi arbeta med att stärka läraryrket och göra det mer attraktivt, säger Helene Hellmark Knutsson.

Lärarutbildningarna byggs ut

 • Regeringen inledde 2015 en utbyggnad av lärarutbildningarna. Fullt utbyggd motsvarar den cirka 10.400 nya helårsstudenter år 2021.
 • För utbyggnaden tilldelar regeringen universitet och högskolor medel som beräknas motsvara ungefärligt antal helårsstudenter enligt nedanstående:
  – Förskolläre: cirka 3.500 helårsstudenter
  –Grundlärare: 4.400
  – Ämneslärare: 1.050
  – KPU: 990
  – Speciallärare/specialpedagoger: 450
  Källa: Utbildningsdepartementet

Antal sökande till lärarutbildningar

 • Det totala antalet sökande till lärarutbildningarna våren 2018 minskade med fem procent jämfört med våren 2017.
 • Antalet förstahandssökande minskade med 4,1 procent.
 • Antal sökande (totalt) till de olika lärarutbildningarna våren 2018 och förändring sedan våren 2017:    
UtbildningAntal sökandeFörändring %
Förskollärare5 472-8
Grundlärare3 757-17
Ämneslärare1 7940,4
Yrkeslärare9692
Speciallärare5122
Specialpedagog33724
KPU1 5605
Övriga44739

   

KPU står för kompletterande pedagogisk utbildning, för akademiker som vill läsa in lärarexamen.

Källa: UHR

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin