Läs senare

Färre vill bli förskollärare och lärare

LärarbristAndelen sökande till lärarutbildningarna minskade med 5,4 procent inför höstterminen. Störst var minskningen för förskollärarutbildningen – nästan 14 procent – enligt statistik från UHR. Men det finns lärarutbildningar som går i motsatt riktning.

av Niklas Arevik
25 apr 2018
25 apr 2018

Universitets- och högskolerådet (UHR) har gjort en analys av sökande till höstens högskoleutbildningar, som visar att intresset för att utbilda sig till lärare sjunker.

Minskningen till alla lärarutbildningar är 5,4 procent. Antalet förstahandssökande minskade med 3,2 procent.

Till förskollärarutbildningen minskade antalet sökande med 13,3 procent. Sett till förstahandssökande är minskningen nästan 14 procent.

– Det är en oroande utveckling eftersom det svenska samhället har och kommer att ha ett stort behov av utbildade lärare och pedagoger inom alla nivåer framöver, säger Karin Röding, generaldirektör för UHR i ett pressmeddelande.

Ett annat resultat av analysen är att andelen män minskar mer än andelen kvinnor på förskollärarutbildningen.

– Det är bekymmersamt eftersom förskollärarutbildningen redan är mycket kvinnodominerad, med 93 procent kvinnor bland de förstahandssökande, säger Karin Röding.

Antalet sökande har även minskat till ämneslärar- och grundlärarutbildningarna, på 6 respektive 7 procent.

Utbildningarna till yrkeslärare, speciallärare och kombinationsutbildningen civilingenjör/lärare avviker däremot från trenden. Antalet sökande ökar där med 10, 14 respektive 9 procent. Sett till förstahandssökande ökar dessa utbildningar med dryg 17 procent.

Läs hela rapporten här (extern länk).

Fler antagningssiffror

  • Totalt minskar antalet sökande till universitet och högskolor för tredje året i rad.
  • 360.200 personer har anmält sig till minst en utbildning, vilket är en minskning med 2 procent jämfört med 2017.
  • Enligt UHR beror minskningen de senaste åren på det goda läget på arbetsmarknaden.
  • Totalt är 63 procent av de sökande kvinnor och 37 procent män.
  • Förskollärarutbildningen har ojämnast könsfördelning med 93 procent kvinnliga förstahandssökande.
  • Den lärarutbildning som har jämnast könsfördelning är ämneslärarutbildningen, med marginellt fler manliga än kvinnliga förstahandssökande.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin