Läs senare

Färre vill starta friskolor

Intresset för att starta friskolor fortsätter att minska, visar nya siffror från Skolinspektionen. Sedan 2011 har ansökningarna minskat med 60 procent.

06 feb 2015

Färre startar nya fristående skolor och färre utökar de befintliga skolorna. Den sammanlagda ansökningssiffran var 380 förra året och har nu minskat till 270, år 2015.

Den nedåtgående trenden kan bero på minskade elevkullar, särskilt på gymnasiet. Sedan spelar osäkerheten kring kommande lagstiftning också in, säger Andreas Spång, chef för tillståndsenheten på Skolinspektionen.

Antalet som vill starta nytt har minskat med 15 procent sedan förra året, medan de som vill utöka sin verksamhet har minskat med hela 40 procent.

Efter att ha startat för några år sedan vill man nu konsolidera sin verksamhet. Istället för att söka nytt ser man om sitt eget hus. Det kan handla om svårigheter att få elever till sig, säger Andreas Spång.

Enligt Skolinspektionen är det inget särskilt som sticker ut i årets ansökningsomgång. 

 –Det är de stora aktörerna som söker igen, i något mindre omfattning. Exempelvis sökte Thorengruppen om att starta 45 skolor förra året och 30 i år.

Skolinspektionens siffror är preliminära, den slutgiltiga statistiken för 2015 presenteras i mars.

ur Lärarförbundets Magasin