Läs senare

Fatta beslut om vistelsetiderna i förskolan, regeringen!

DebattAtt rätten till förskola för barn till föräldralediga och arbetslösa varierar mellan 15 och 40 timmar i veckan är ett tecken på att barnkonventionen inte följs. Regeringen måste fatta beslut om vistelsetiderna så att alla barn får samma rättigheter, skriver Helena Bergman.

18 dec 2017

Enligt lagen har föräldraledigas och arbetslösas barn rätt till 15 timmar i förskola. Tid utöver det beslutar kommunerna om och i december förra året fattade Stockholms stad beslutet att dessa barn skulle få rätt till 40 timmar i veckan, istället för 30 timmar som dittills. Detta trots att Lärarförbundet och Kommunal var emot förslaget.

I min masteruppsats visar jag att barnperspektivet användes på olika sätt i debatten. Det de beslutande politikerna ansåg vara ett beslut för barns bästa var inte ett barnperspektiv som delades av förskollärarnas och barnskötarnas fackförbund.

Principer som, enligt barnkonventionen, alltid ska beaktas när det rör frågor om barn är bland annat att alla har samma rättigheter och samma värde och att barnens bästa ska tas hänsyn till vid alla beslut som rör dem.

Illustration: Colourbox

Det innebär bland annat att rätten till heltid i förskolan måste ställas mot barns rättighet att få vara hemma när möjligheten finns.

En longitudinell studie av vistelsetiden i förskolan i England, som sträckte sig från 1997 till 2014 och där sammanlagt 3180 barn deltog, visar att barnens sociala och akademiska färdigheter inte hade ökat mer hos barnen som gått heltid än hos dem som gått halvtid.

Och enligt en norsk studie blir barn stressade av långa dagar i förskolan. Forskarna samlade in salivprover från ett- och tvååringar i 85 förskolor för att mäta nivåerna av stresshormonet kortisol. Halten var förhöjd i förskolan och ökade under dagen, särskilt hos de barn som hade långa vistelsetider. En tänkbar förklaring är att stresshormonet aktiveras av att barnen är borta länge från sina föräldrar.

Rätten till heltid i förskolan måste ställas mot barns rättighet att få vara hemma när möjligheten finns.

Min åsikt, byggd på mina studier och min erfarenhet av att arbeta flera år i förskolan, är att det för de flesta ettåringar och tvååringar inte är bäst med heltid. Som det ser ut idag, med för stora barngrupper, får de små barnen inte sitt trygghetsbehov tillgodosett i förskolorna.

Jag anser också att det är diskriminerande att inte låta äldre barn få mer än 15 timmar i veckan, om de vill, bara för att deras föräldrar är föräldralediga eller arbetssökande.

Att rätten till förskola kan skifta mellan 15 och 40 timmar i veckan i landet, kan tolkas som att alla barn inte har samma rättigheter och som att FN:s barnkonvention inte följs.

Regeringen har lämnat förslag till lagrådet om att göra barnkonventionen till svensk lag från den 1 januari 2020. Hur kommer den att tolkas då det gäller vistelsetiden i förskolan? Vilka ska göra tolkningen? Forskare, kommunpolitiker, barn, föräldrar, förskollärare, psykologer eller regeringen?

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

Detta tror jag vore en bra lösning för barn till föräldralediga och arbetslösa:

  • 1 år–20 timmar.
  • 2 år –25 timmar.
  • 3–4 år–30 timmar.
  • 5–6 år–40 timmar.

Alla barn i Sverige borde ha samma rättigheter, oavsett var de bor. För att de ska få det måste regeringen fatta beslut om vistelsetiden för barn till föräldralediga och arbetslösa.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin