Läs senare

Feedback till lärare lyfter elevers resultat

Att ge lärare feedback på deras undervisning är det mest effektiva sättet att påverkar elevers resultat. Det budskapet levererade Knut Sundell vid Socialstyrelsen under ett seminarium på Skolforum under tisdagen.

02 nov 2010

Knut Sundell, som också är docent i psykologi, baserade sin föreläsning på forskningsrön från John Hattie, professor i pedagogik från Nya Zeeland. John Hatties forskning bygger i sin tur på en genomgång av 50.000 studier om vilka faktorer som bidrar till elevers resultat.
– Slutsatsen är att det inte är organiseringen av skolan som är avgörande. Det är läraren som är viktigast. Läraren ska vara tydlig, engagerad och bry sig om eleverna, förklarade Knut Sundell.

Faktorer som ofta framhålls i den svenska skoldebatten, som mindre klasser och mer resurser till skolan, kommer långt ner på listan över vilka faktorer som har betydelse för elevens resultat. Andra faktorer, som åldersblandade klasser och mycket teve-tittande, har direkt skadlig inverkan på elevers skolresultat.
Några faktorer som däremot har stor betydelse, enligt denna forskning, är: Feedback för lärare (till exempel videoinspelning av lektioner), snabbare undervisning för snabbare elever och insatser som minskar störande beteende i klassrummet.

Flera av deltagarna på seminariet ifrågasatte dock slutsatserna av denna forskning. De hävdade att det finns forskning som motsäger dessa rön och påpekade att studierna som forskningen bygger på är gjorda i skolor i Storbritannien och Nordamerika.

ur Lärarförbundets Magasin