Läs senare

Fel att stänga Lundsberg

Förvaltningsrätten upphäver Skolinspektionens beslut om att stänga Lundsberg. Skolinspektionen har inte haft laglig grund för beslutet, enligt domstolen.

02 Okt 2013

– Den rättsliga genomgång som domstolen gjort visar att Skolinspektionen inte har befogenhet att utöva tillsyn över sådan internatverksamhet som äger rum utanför skoldagen, säger chefsrådmannen Anna Maria Åslundh-Nilsson i ett uttalande.

Förvaltningsrätten konstaterar att trots att skolan och internatet drivs tillsammans och förmodligen uppfattas som en helhet av både stiftelsen och eleverna så har Skolinspektionen inget som helst lagstöd att utöva tillsyn över internatet.

– Vi har precis fått domen men vår bestämda uppfattning är att förvaltningsrätten bedömt fel. Vi kommer förmodligen att överklaga, säger Skolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler till TT.

– Det skulle vara en mycket märklig situation om huvudmannen inte har ansvar för det som sker i anslutning till skolan, tillägger hon.

Men förvaltningsrätten skriver i ett pressmeddelande att det kan ifrågasättas om internatet över huvud taget är en del av skolväsendet.

– För att händelser vid internatverksamheten ska kunna leda till ingripanden av Skolinspektionen måste det alltså finnas belägg för att de inträffat under skolmåltider eller liknande eller att de annars påverkat utbildningen på ett sådant sätt att den inte uppfyller de krav som gäller enligt skollagen eller andra författningar. Men Skolinspektionen har inte visat att några oegentligheter skett under skoltid, eller påstått att det skulle finnas allvarliga brister i utbildningen som kunde vara skäl till verksamhetsförbud, säger Maria Åslundh-Nilsson i ett uttalande.

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) säger sig efter domstolens beslut vara beredd att ändra lagen.

– Skolinspektionens befogenheter måste också kunna omfatta att granska tryggheten på ett internat, säger han till TT.

 

ur Lärarförbundets Magasin