Läs senare

Fel elever placeras i särskola

Kommunerna gör för dåliga utredningar innan de placerar barn i särskolan. Det visar Skolinspektionens granskning av 30 kommuner.

31 jan 2011

— Jag måste tyvärr säga att man i de allra flesta fall gjort så dåliga utredningar att det är det omöjligt att säga om barnet ska gå i sär­skolan eller inte. Man har inte tagit de här barnen på tillräckligt stort allvar, säger Ann-Marie Begler, generaldirektör vid Skolinspektionen.

Alla granskade kommuner får kritik och kommer att få göra om eller komplettera alla utredningar för barn som går i särskolan i dag.

Tillsammans med företrädare för Skolinspektionen, Skolverket, Socialstyrelsen och Specialpedagogiska skolmyndigheten konstaterar Ann-Marie Begler vidare att särskolans lägre kunskapsmål stänger många vägar till fortsatt utbildning och arbete och att besluten därför är avgörande för barnens framtid.

— I dag kommer man inte vidare i högre utbildning om man bara gått särskola. Ytterst handlar det om elevernas möjligheter att så småningom försörja sig själva.

Skolinspektionen har på regeringens uppdrag undersökt 715 utredningar om barn i särskolan i 30 kommuner. En särskild analys visar att andelen elever med utländsk bakgrund är högre i särskolan än i grundskolan.

— Vad det beror på vet vi ännu inte. Det kan vara så att utredningarna inte tar hänsyn till deras kultur och eventuella språksvårigheter. De kan dessutom lida av effekterna av krigsupplevelser, som gör det svårare att klara av olika saker, säger Ann-Marie Begler, som vill att den frågan utreds vidare.

Vid sidan av granskningen har man också stött på flera barn som inte alls har någon utvecklingsstörning. Hur många det handlar om återstår att ta reda på. Skolinspektionen uppmanar kommunerna att utreda detta.

— De barn som felaktigt placerats i särskolan ska kompenseras. De måste få läsa in vad de saknar med försörjningsstöd från stat eller kommun. De ska inte behöva ta studielån.

Inom kort startar Skolinspektionen en ny granskning av mottagande i särskola i nya slumpvis utvalda kommuner.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) vill hjälpa till att förbättra utredningar om särskola.

— Det är särskilt viktigt att vara noggrann i dessa fall, eftersom det handlar om de svagaste barnen. De är prioriterade, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef (SKL).

Att göra ordentliga utredningar inför placeringar i särskolan är ett viktigt uppdrag för kommunerna, anser Per-Arne Andersson. Därför ska SKL dra igång en informationskampanj tillsammans med bland annat Skolinspektionen under våren.

Han tycker att det är bra att Skolinspektionen granskar kommunernas utredningar angående placeringar i särskolan, men önskar att kritiken varit lite mera nyanserad. Bland annat framhåller han att kommunerna fått kritik för att de inte gjort sociala utredningar trots att det inte är ett lagkrav, vilket däremot är fallet med de psykologiska och medicinska utredningarna.

— Om kommunerna kan tolka Skolverkets Allmänna råd så olika så kanske de inte är tillräckligt klart formulerade, säger Per-Arne Andersson.

De granskade
kommunerna

  • Arvika, Borlänge, Borås, Botkyrka, Fagersta, Gotland, Gävle, Habo, Hammarö, Helsingborg, Håbo, Högsby, Karlskoga, Katrineholm, Kramfors, Köping, Ljusdal, Malung-Sälen, Rättvik, Simrishamn, Stockholm, Sundbyberg, Sävsjö, Uddevalla, Uppvidinge, Vellinge, Vimmerby, Vårgårda, Ödeshög, Övertorneå.

Skolinspektionens beslut — kommun för kommun hittar du här.

ur Lärarförbundets Magasin

Lärarnas tidning frågar

Hej! Får vi ställa en fråga?
Vi undrar om du är: