Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Fel införa koppeltvång för förbundets tidningar

DebattLärarförbundet organiserar människor som har samhällets uppdrag att befästa de demokratiska principerna, inklusive yttrandefrihet, hos nya generationer. Varför är förbundsledningen rädd för fria tidningar, undrar Roger Bodin, tidigare vice ordförande för Lärarförbundet.

13 mar 2018

Om debattören

Roger Bodin

Tidigare vice ordförande i Lärarförbundet

Lärarförbundet har satsat stora pengar på konsulter för att se över sin kommunikationsstrategi. I den översynen har förbundsledningen kommit fram till att man måste införa koppeltvång för förbundets tidningar.

Förbundsordföranden Johanna Jaara Åstrand menar att man måste ”få ut mer effekt av den samlade tidningsproduktionen i form av effektivare spridning och samarbete med andra delar av Lärarförbundets anställda” och därför ska journalistiken samordnas med kommunikationsavdelningen. För att säkerställa att förändringsarbetet går i den riktning man vill har man placerat en kommunikationskonsult på tidningsavdelningen, en konsult som rapporterar direkt till kanslichefen.

Illustration: Colourbox

Lärarförbundets ledning är alltså missnöjd med vad tidningsverksamheten har tillfört förbundets medlemmar. Med detta som bakgrund är man nu inne på att placera tidningsavdelningen och kommunikationsavdelningen tillsammans i lokalerna. Tidningsavdelningens planering ”sker i samarbete med övriga delar av Lärarförbundets kommunikation” står det i det nya redaktionella programmet. Ajöss till fri journalistik.

Men detta blir motsägelsefullt. Förbundets stadgar anger nämligen att ansvarig utgivare ska följa det fastställda redaktionella programmet. Och även i det nya programmet står det att det är chefredaktören som är ansvarig utgivare och ansvarig för journalistiska avgöranden, samt att Tryckfrihetsförordningen är tidningarnas rättsliga grund. Detta måste naturligtvis innebära att det även fortsättningsvis är chefredaktören och inte kommunikationsavdelningen eller någon konsult som avgör vad som ska stå i tidningen.

Förbundsledningen är också missnöjd med att tidningsverksamheten tidigare haft som en av sina många uppgifter att bevaka/granska förbundets verksamhet. Formulering kring detta har man nu lyft bort från det redaktionella programmet.

Tidningsavdelningens planering ”sker i samarbete med övriga delar av Lärarförbundets kommunikation” står det i det nya redaktionella programmet. Ajöss till fri journalistik.

Just detta beslut, denna aktiva handling, måste stå för något och ovillkorligen uppstår frågan: Vad är det man är rädd för?

Eller har man bara lagt sig platt för en konsult som förordar strömlinjeformade kommunikationsstrategier och propagandacentraler?

Lärarförbundet är ett förbund med tydliga demokratiska ideal och organiserar människor som samhället har gett i uppdrag att befästa de demokratiska principerna hos nya generationer. En av grundpelarna i vår demokrati är en fri och oberoende press. Detta gäller naturligtvis också en fackföreningsägd press.

Man tillför inte något alls av värde genom att tvinga journalisterna att bli beroende av samplanering med kommunikatörerna. Tvärt om kommer detta att bidra till att utarma fackförbundspressen.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

ur Lärarförbundets Magasin