Läs senare

Felaktiga nationella prov måste bytas ut

NATIONELLA PROVSkolverket måste ersätta flera nationella prov som ska skrivas under nästa vecka. Skälet är att felaktiga ljudfiler till proven har skickats ut från tryckeriet som Skolverket anlitat.

av Lenita Jällhage
03 maj 2019
03 maj 2019

För ett par veckor sedan upptäckte tryckeriet Exakta print att man hade skickat ut felaktiga USB-minnen med inläst material till nationella prov som ska göras under vecka 19.

Anders Boman, enhetschef nationella prov Skolverket
Foto: Skolverket

– Tryckeriet hade frångått sina egna rutiner och misslyckats hålla ordning på ljudfilerna. Först trodde vi att det handlade om något enstaka prov men sedan upptäckte tryckeriet att det handlade om flera prov, säger Anders Boman, enhetschef på nationella prov på Skolverket.

Skolverket vill inte ange exakt vilka nationella prov det handlar om, men Anders Boman säger att det omfattar många skolor runt om i Sverige. Man har valt att meddela rektorerna direkt men om skolan bytt rektor sedan augusti i fjol så finns det en risk att informationen inte nått fram.

– Man kan kontakta tryckeriets kundservice om man är osäker, men annars ska det nya provmaterialet hinna fram i tid till provtillfället, säger Anders Boman.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin