Läs senare

Fem frågor till Bertil Östberg, statssekreterare på utbildningsdepartementet.

15 okt 2013

Skolverket kan tänka sig att nästan alla lärare söker legg igen. Det skulle kosta uppåt 100 miljoner. Din kommentar?
– Spontant låter det väldigt mycket. Men det är klart att många lärare kommer att söka om. Och då måste Skolverket få pengar till hanteringen.

Lagändringen sker samtidigt som lärarna kan skicka in en ny ansökan. Ska ni flytta fram datumet så att ingen blir fastlåst vid sin nuvarande tjänst?
– Nej, förändringarna genomförs så fort det går och den stora rotationen på lärartjänster inträder ändå först framåt våren.

Är det inte risk att alla förändringar, som att rutinerade lärare får behörighet i ämnen de aldrig läst, urholkar hela reformen?
– Jag tror inte det. De berörda ska vara legitimerade och ha ansvarat för undervisningen i åtta år. Det är en betydande erfarenhet.

Vid nyår har leggen kostat 648 miljoner. Är de värda pengarna?
– Absolut. Det är avgörande för undervisningens kvalitet att lärare är behöriga, och utan legitimation blir behörighetsregler ett slag i luften. Dessutom har mycket av pengarna gått till introduktionsåret, som ska vara kvar även när det inte är kopplat till legitimationen.

Med facit i hand, vad kunde ni ha gjort annorlunda?
– Vi hade en ordentlig utredning och har diskuterat med alla parter. Men det var mer komplicerat än vi trodde att bedöma lärarnas olika utbildningar. Reformen är bra, men det krävs justeringar för att den ska fungera i verkligheten.

 

ur Lärarförbundets Magasin