Ingår i temat
Fria skolvalet
Läs senare

Fem frågor till Henrik Andersson …

… bildningschef i Båstads kommun, om att Skånes och västra Blekinges gymnasieskolor numera samordnar sin marknadsföring och information till eleverna.

05 mar 2014

Hur gör ni det?— Med en gemensam katalog och en gemensam portal på nätet kan alla skolor – kommunala och fristående – få ut information på likartade villkor. Bakgrunden är att vi har ett samverkansavtal om att eleverna kan söka fritt inom alla kommuner i området.

Vad vinner ni på att informera gemensamt?

— Vi kan tillsammans se till att uppfylla lagens krav på att informationen ska vara saklig. Vi har också en gemensam chatt där studie- och yrkesvägledare från alla kommuner turas om att vara med.Har kommunerna och skolorna ingen egen marknadsföring nu?

— Kommunerna har kommit överens om att inte trycka egna kataloger, men i övrigt är varje kommun och friskola fria att sköta sin egen marknadsföring.

Så det har inte lett till någon minskning av all information?

— Min uppfattning är att skolorna håller igen lite nu. Eleverna vet att de kan få all information som är så korrekt som möjligt på ett och samma ställe.

Bidrar ni till att höja kvaliteten i skolornas egen information?

— Vi vill vara ett gott exempel och det kan höja lägstanivån. Men många gymnasieskolor kämpar för livet nu och då kan det bli mer tryck i marknadsföringen.

Alla artiklar i temat Fria skolvalet (17)

ur Lärarförbundets Magasin