Läs senare

Fem frågor till Rose-Marie Caldehed, Lärarförbundet i Borås…

...om att kommunen tar tillbaka sina planer på att säga upp omkring 60 lärare i grundskolan.

28 Mar 2012

Vad händer nu?

— De lärare som skulle ha sagts upp hamnar i en personalpool. Det är kanske inte den allra bästa lösningen men det betyder att lärarna får behålla sina anställningar.

Varför har kommunen ändrat sig?

— Vi har förklarat för politiker och tjänstemän att det blir dyrt att säga upp lärare. Många går i pension inom kort och kommunen behöver då nyrekrytera. Om de hade sagt upp lärare hade det blivit svårt att locka tillbaka dem till Borås igen.

Vilka hade konsekvenserna på verksamheten blivit?

— Större och färre klasser. Neddragningar av antalet resurslärare till minsta möjliga bemanning.

Men behövs alla lärare nu?

— Lärarna i personalpoolen behövs i verksamheten. Det har redan varit stora nedskärningar och det är tufft ute på arbetsplatserna.

Kan lärarna i poolen räkna med att senare få en tjänst på en skola?

— Ja med tanke på det kommande rekryteringsbehovet. När det dyker upp lediga platser på en skola kommer lärarna i poolen att erbjudas de tjänsterna.
 

Rose-Marie Caldehed

Yrke Lärare 1—7 i sv/so

Fackligt uppdrag Ordförande i Lärarförbundets lokalavdelning i Borås.

Fritid Måla akvareller. Husvagnsresor till Medelhavet.

Lön 27 000 kr/månad.

Relaterad läsning

ur Lärarförbundets Magasin