Läs senare

Fem frågor till Rose-Marie Fyrvakter …

… ordförande för Lärarförbundet i Ulricehamn, som gjort gemensam sak med tre andra fackförbund för att få högre lön.

11 feb 2011

Varför samarbetar ni med Kommunal, SKTF och Saco i löneförhandlingarna?

– I samband med den stora omorganisation som pågår i kommunen är vi fyra fackförbund som utvecklat en solidaritetskänsla. I stället för att arbeta mot varandra har vi bestämt oss för att agera gemensamt. Vi har alla haft dålig löneutveckling.

Ni har även beskrivit era krav i ett öppet brev i Ulricehamns Tidning. Varför?

– Vi ville nå ut till både medlemmarna och allmänheten.

Kraven gäller ett generellt påslag, lika för alla. Hur kommer det sig?

– Vi har förlorat sju av 20 rektorer. De har handplockats till högre chefsposter. Därför har vi inga förutsättningar för lönesättande samtal och individuella löner.

Ni kräver 4 procent. Är det rimligt?

– Vi har förstått att kommunen vill ge oss 1,5 procent i år, vilket var utfallet centralt. Det är ju tänkt att fungera som ett golv, inte som ett lönetak.

Vad har ni fått för reaktioner?

– Medlemmarna tycker att det är positivt att vi gått samman i våra krav, men kommunledningen har varit helt tyst.
 

Rose-Marie Fyrvakter

Yrke Hushållslärare och lärare i spanska.

Familj Två barn och två barnbarn.

Intressen Friluftsliv, läsa och resa.

ur Lärarförbundets Magasin