Läs senare

Fem nya föreslås till Lärarförbundets styrelse

Valberedningen föreslår fem nya namn till Lärarförbundets styrelse — fyra kvinnor och en man.
– Förslaget är preliminärt och måste nu diskuteras i alla avdelningar, säger valberedningens ordförande B-O Bengtsson.

30 aug 2010

De av dagens ledamöter som inte återfinns i det nya förslaget är Eva Hüll, Stockholm, och Reza Hatami, Kalmar, som både avsagt sig omval. Övriga är Anders Johansson, Göteborg, Cecilia Larsson, Jönköping, och Ewa-May Hedenström, Luleå.
   – Det handlar inte om att den ena ledamoten är duktigare än den andra. Alla gör ett bra jobb. Vår ambition är att åstadkomma den föryngring av styrelsen som vi länge talat om, säger B-O Bengtsson.
   Senast den 28 september ska avdelningarnas synpunkter vara inne. Ny styrelse väljs på kongressen i november.

De fem nya

 • Line Isaksson, fritidspedagog Nässjö
 • Johan Törnroth, 1-7-lärare Stockholm
 • Ingrid Stenvall, 1-7-lärare och förskollärare Falun
 • Maria Rönn, gymnasielärare Trelleborg
 • Marina Hägg, privatanställd 1-7-lärare Malmö

 

För omval förslås

 • Anna-Mia Nilsson, förskollärare Göteborg
 • Johanna Jara Åstad, grundskollärare Örnsköldsvik
 • Robert Fahlgren, grundskollärare Skellefteå
 • Per Hellström, grundskollärare Kumla
 • Mats Norrstad, grundskollärare Huddinge
 • Angelika Molander, grundskollärare Mölndal
 • Sandra Wahlström, grundskollärare Linköping
 • Eva Frank, grundskollärare Östersund
 • Marie Wall Almqvist, lärare i musik- och kulturskola Malmö

 

Presidiet föreslås oförändrat

 • Ordförande Eva-Lis Sirén, grundskollärare Karlstad
 • Förste vice ordförande Ann-Charlotte Eriksson, gymnasielärare Lund
 • Andre vice ordförande Inger Maurin, förskollärare Växjö

ur Lärarförbundets Magasin