Läs senare

Fick inte del av lärarlönelyftet – arbetsvägrade

LärarlönelyftetLäraren vägrade att hjälpa eleverna. Orsak: Han fick inte del av den särskilda satsningen lärarlönelyftet på skolan. Nu ger Landskrona stad honom en varning.

av Stefan Helte
02 mar 2017
02 mar 2017

 

Vid två tillfällen i november gav läraren inte elever i behov av extra anpassning den hjälp de behövde, enligt utbildningsförvaltningen. Läraren ska ha förklarat att han framöver inte kommer att ge extra anpassningar eftersom han inte fick något lärarlönelyft. Därmed bryter läraren mot sina skyldigheter i anställningsavtalet, skriver förvaltningen i sin skriftliga varning.

Skolans rektor vill inte uttala sig om det enskilda fallet, utan bara i allmänna ordalag:

– Som rektor har jag ett uppdrag att värna våra elever och deras lagstadgade rätt till extra anpassning. Och det ligger ingen frivillighet från en lärares sida att göra extra anpassningar till eleverna.

– Om det handlar om tidsbrist är det en sak, då får man föra ett resonemang om saken. Men att hänvisa arbetsvägran till att man står utanför lärarlönelyftet är inte acceptabelt.

Har andra lärare agerat på liknande sätt?

– Nej.

Hur har lärarlönelyftet tagits emot på skolan?

– Ungefär som vi hör från andra skolor. Det är positivt för de som får det, medan de som inte får det blir besvikna. Men överlag har lärarna hanterat fördelningen professionellt, säger rektorn.

Utbildningsförvaltningen påminner i sin skriftliga varning om att ”ett brott mot anställningsavtalet ytterst kan leda till uppsägning eller avskedande enligt lagen om anställningsskydd”.

Lärarnas tidning har utan framgång sökt läraren för en kommentar.

 

ur Lärarförbundets Magasin