Läs senare

Filmande rektor kränkte elev

En rektor utsatte en elev för kränkande behandling när hen vid två tillfällen filmade eleven mot dennes vilja under det att den befann sig i ett upprört och utåtagerande tillstånd. Det anser Skolinspektionen i ett beslut.

20 apr 2015

Rektorns motiv för filmandet var för att alla skulle känna sig trygga med personalens beteende och för att skolan är mån om insyn i verksamheten.

Vid det ena tillfället var rektorn ensam med eleven och filmningen gjordes, enligt rektorn, för att föräldrarna skulle ges möjlighet att ta del av situationen och se vad som faktiskt hände.

Vid det andra tillfället var rektorn och en elevassisten närvarande med eleven. Assistenten ledde samtalet, som enligt rektorn först var lugnt men efter hand blev mer upptrissat. När eleven blev våldsam valde rektorn att i vissa lägen filma eleven.

När rektorn, tillika huvudmannen, fick reda på att eleven upplevde sig ha blivit utsatt för kränkande behandling tillsatte hen en utredning. Skolinspektionen anser att huvudmannen här har uppfyllt skollagens krav på utredning och uppföljning.

Vad gäller själva kränkningen utreder Barn- och elevombudet vid Skolinspektionen eventuellt skadestånd.

 

ur Lärarförbundets Magasin