Läs senare

Filmer ger migrantkvinnor bättre sexualupplysning

IntegrationRFSU släpper elva filmer på 14 olika språk för att ge sexualupplysning till flickor och kvinnor som har migrerat, i ämnen som sträcker sig från lust och sexualitet till graviditet. Filmerna är tänkta att kunna användas av exempelvis lärare och vårdpersonal.

av Martin Wallström
30 okt 2018
30 okt 2018

Filmerna syftar till att öka kunskaperna om kvinnans kropp och sexualitet i ämnen som hur kvinnans könsorgan fungerar, men också aborter och könsstympning. RFSU har med stöd från Socialdepartementet tagit fram de elva nya filmerna som ges ut på 14 olika språk, exempelvis dari, somaliska och arabiska. De riktar sig till flickor och kvinnor som har migrerat.

– Jag är folkhälsovetare i grunden och har tidigare arbetat på skolor och där sett vilket stort behov det finns att stötta lärare med den här typen av material bland annat för att öppna upp diskussioner i svåra ämnen. Filmerna kan användas som ett komplement till undervisningen och är utformade så att de kan fungera som isbrytare för diskussioner, även om ämnena som filmerna tar upp kan upplevas som svåra att prata om, säger Magdalena Abrahamsson, projektledare inom sexuell hälsa på RFSU.

Magdalena Abrahamsson, projektledare inom sexuell hälsa på RFSU. Foto: RFSU

Filmerna, säger hon, fungerar bra från mellanstadiet och upp till gymnasiet och inom exempelvis språkundervisning för invandrare. Enligt Magdalena Abrahamsson har intresset varit stort för filmerna. Antalet visningar på Facebook har varit betydligt högre av de här filmerna än vad som har varit fallet med annat publicerat material.

– Flera av filmerna har fått väldigt stor spridning, där en film som handlar om slidkransen exempelvis har fått 180 000 visningar i Somalia. Vi har även fått förfrågningar utomlands från bland annat Tyskland, Finland och Norge från personer som vill länka till filmerna för att öka kunskaperna inom sexuell hälsa, säger hon.

Den mest sedda filmen behandlar bland annat missuppfattningar om kvinnans könsorgan, som kan medföra svåra konsekvenser för kvinnorna.

– I många länder finns det felaktiga uppfattningar om att det finns en kvinnlig mödomshinna och att det ska blöda vid första samlaget eller att man kan kontrollera om en kvinna har haft samlag eller inte tidigare. Det upplevs som en stor lättnad för många kvinnor att se filmerna och förstå hur det verkligen ligger till, säger hon.

Målgruppen för filmerna är bland annat lärare och vårdpersonal som ofta träffar flickor och kvinnor. Undertext på svenska gör att en svensk lärare kan följa med i filmen om den ses och diskuteras i grupp, exempelvis i ett klassrum.

Filmerna är animerade och så avskalade att de påminner om instruktionsfilmer för passagerare vid flygresor så att de inte ska upplevas som stötande, även när de visar saker som kan vara svåra att se, exempelvis effekterna av en könsstympning. Till filmerna hör handledningar med exempelvis diskussionsfrågor och annat. På gång är lexikon som kompletterar filmerna, samt ett likartat material som riktar sig till dem som kan läsa lättare svenska.

– Vi planerar även för att ta fram material som riktar sig till pojkar och män, under förutsättning att projektet får finansiella möjligheter att fortsätta, säger Magdalena Abrahamsson

Sexualupplysning på 14 olika språk

  • Filmerna finns idag på 14 olika språk: arabiska, dari, engelska, kurmanji, persiska, polska, rumänska, sorani, somaliska, spanska, svenska, thailändska, tigrinja och turkiska, där alla har undertexter på svenska.
  • Teman som behandlas i filmerna är lust och njutning, menstruation, slidkransen, preventivmedel, könssjukdomar, graviditet, abort, smärta vid samlag, förlossning, kvinnans och flickans kön och könsstympning.
  • Filmerna finns strömmade här och är även nedladdningsbara här.

ur Lärarförbundets Magasin