Ingår i temat
Elevhälsa
Läs senare

Finländsk skola tar fart

ElevhälsaLilla Seinäjoki i Österbotten har väckt stort internationellt intresse. Med mer rörelse och nyttigare mat har eleverna fått en bättre hälsa.

av Niklas Arevik
08 nov 2017
08 nov 2017
Långrast. 50 minuters aktiv rast varje dag och korta gympapass på lektioner har förbättrat elevhälsan i en kommun i Österbotten. Arkivfoto: Ulf Palm

Sverige har Nordens mest stillasittande elever. 68 procent av svenska skolbarn är fysiskt inaktiva. Endast 22 procent av flickorna och 44 procent av pojkarna rör på sig i tillräcklig utsträckning, vilket enligt Världshälsoorganisationen är minst en timme om dagen. 17 procent av svenska barn mellan sju och nio år är överviktiga. Det visar flera nya studier.

Enligt läroplanen ska skolorna sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet. Men regeringen anser inte att detta är tillräckligt och har gett Skolverket i uppdrag att skärpa formuleringarna i styrdokumenten. Man har även vänt i frågan om mer idrott i timplanen. Efter att tidigare ha röstat emot alliansens förslag vill regeringen nu ha 100 fler idrottstimmar i grundskolan, från 2019.

Övervikt bland barn är ett globalt problem. En liten finländsk stad, Seinäjoki i Österbotten, har väckt stort internationellt intresse sedan den lyckats vända trenden. Andelen överviktiga femåringar i kommunen minskade från 17 till 10 procent mellan 2009 och 2015, rapporterar Läkartidningen. Nedgången syns även bland äldre barn.

Framgången beror på en medveten satsning i stadsfullmäktige, framför allt på skolor och förskolor. Projektet innebär bland annat mer attraktiva skolgårdar som inspirerar till rörelse, kombinerat med 50 minuters schemalagd rast varje dag.

Även lektionstid omfattas av projektet. Klassrummen har inretts så att det finns möjlighet att stå och arbeta, och undervisningen avbryts regelbundet för kortare gympapass.

Kommunen har också infört särskilda regler för mat och dryck i skolan. Det har inneburit mer grönsaker och mindre salt, socker och animaliskt fett.

— Kökspersonalen fick lära sig att krydda bättre. Men annars var det ingen stor omställning. Små barn har lätt att ställa om. Det var svårare för lärare och föräldrar, säger förskoleföreståndaren Pauliina Suvisalmi till Läkartidningen.

Elevhälsa i siffror: Fysisk aktivitet

Alla artiklar i temat Elevhälsa (15)

ur Lärarförbundets Magasin