Läs senare

Fint få vara medlemmarnas språkrör

av Örjan Björklund
03 maj 2017
03 maj 2017
Örjan Björklund
Chefredaktör

Förra veckan var det prisutdelning på fackförbundstidningarnas årliga gala och Lärarnas tidning var ju, som jag nämnde i förra numret, nominerad till pris för andra året i rad. Denna gång fick vi se oss slagna av tidningen Byggnadsarbetaren. Grattis till den redaktionen!

Men två av våra systertidningar vann pris: Tidningen Specialpedagogik för Bästa illustration och Pedagogiska magasinet för Bästa foto. Kul! Fackförbundspressens dag, som arrangemanget kallas, är dock inte bara en trevlig dag där man träffar kolleger och kan vinna priser.

Det är också en tung och viktig samling för mediebranschen. Vi pratar här om ett femtiotal tidningar som tillsammans når miljontals människor runt om i hela landet. Bara de fyra största fackförbundstidningarna (Lärarnas tidning är landets fjärde största med en upplaga på drygt 230 000) når sammanlagt runt 1,7 miljoner läsare. Det är sannerligen inte illa.

Fackförbundspressen har i dagens samhälle — med filterbubblor, falska nyheter och alternativa fakta — en viktig roll som förmedlare av riktig journalistik. Ofta är den läsarnära och fokuserar på arbetslivet — något som det finns allt mindre av i övriga medier.

Tidningarna har ofta en hög trovärdighet bland läsarna. Det beror förstås på att det vi skriver om upplevs som relevant, men också på att de allra flesta av oss är ­publicistiskt fristående och även har till uppgift att för medlemmarnas räkning granska de egna förbunden. Trovärdighet skapas helt enkelt genom att vi är medlemmarnas språkrör och inte ägarnas megafon.

Sånt där tänker jag på när jag sitter där under prisutdelningsceremonin och tittar runt bland borden med kolleger, bekanta och många andra som jag inte känner men delar ett liknande uppdrag med.

På att journalistiken är en av det demokratiska samhällets grundpelare.

På att både journalistiken och demokratin är ansatt från många håll.

På hur bra det är att våra olika moderorganisationer också genom att vara uthålliga ägare till alla dessa självständiga journalistiska tidningar ger ett viktigt stöd till det demokratiska samhället.

Mitt i allt stoj och glam och tjoanden från glada vinnare känns det lite högtidligt.

ur Lärarförbundets Magasin