Läs senare

Fler akademiker läser till lärare

LärarutbildningAntalet akademiker som läser in en lärarexamen fortsätter att öka. I höstas antogs närmare 800 personer till utbildningen. Högskolorna har också tagit emot fler blivande yrkeslärare och specialpedagoger.

16 okt 2018

Lärarutbildningarna som grupp antog knappt 14 000 studenter i höstas, vilket är nära toppnoteringen från hösten 2017 då 14 100 antogs. Men medan de stora utbildningarna till förskollärare, grund- och ämneslärare backade lite så fortsätter den relativt nya kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) att växa.

KPU är upplagd för dem som redan har en akademisk examen och vill ta ett snabbspår till att bli behörig lärare. För sex år sedan antogs knappt 300, i höst hade antalet stigit till nära 800.

Universitets- och högskolerådets (UHR) analys visar också att utbildningarna till specialpedagog och yrkeslärare ökat. Det har även den kombinerade utbildningen till civilingenjör och lärare, men antalet studenter som antogs i höstas stannade på blygsamma 63.

Totalt, i hela högskolan, antogs nära 240 000 studenter i höstas. Utbildningarna till civilingenjör, högskoleingenjör och läkare har byggts ut och hade rekordmånga antagna.

Antal antagna till lärarutbildningar

Antal antagna hösten 2018:

Förskollärare – 3 257
Grundlärare – 4 203
Ämneslärare – 3 545
Yrkeslärare – 515
Speciallärare – 648
Civilingenjör och lärare – 63
Specialpedagog – 708
KPU – 798
Övrigt – 258
Källa: UHR

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin