Läs senare

Fler än 60 000 lärare kan få regeringens lönelyft

Fler, men också färre, än de 60 000 lärare som aviserats kan få del av det statliga lärarlönelyftet. Det framgår av den promemoria som regeringen nu skickar ut på remiss.

26 okt 2015

Det var i somras som statsminister Stefan Löfven vid en presskonferens i Almedalen på Gotland berättade att regeringens satsning på höjda löner för särskilt kvalificerade lärare innebär att cirka 60 000 lärare i genomsnitt skulle kunna få 3 000 kronor i höjd månadslön.

Nu har detaljerna i förslaget finslipats i den promemoria som regeringen på måndagen skickade ut på remiss.

Här framgår det att lönerna för de särskilt kvalificerade lärarna, förskollärarna och fritidspedagogerna hos varje huvudman i genomsnitt kan höjas med som mest 3 500 kronor i månaden och som minst 2 500 kronor.  Men huvudmannen kan själv besluta om hur stor eller liten löneökningen för varje enskild lärare blir, bara genomsnittet av höjningarna håller sig inom det spann som regeringen har angett.

”Detta ger huvudmannen viss frihet att avgöra på vilket sätt och över hur många individer som statsbidraget ska fördelas”, står det i promemorian.

Detta innebär alltså att antalet lärare som kan få del av de statliga lönemiljarderna kan bli både fler eller färre än de 60 000 som regeringen tidigare har aviserat. Allt hänger på vilka prioriteringar arbetsgivarna gör.

En annan nyhet jämfört med tidigare är att inte bara fritidspedagoger som arbetar i fritidshem kan få del av pengarna, utan även fritidspedagoger som arbetar i skolan.

Regeringen understryker att arbetsgivarna inte får begränsa sina ordinarie lönekostnader för de lärare som får del av de statliga pengarna. De utvalda lärarna ska få det statliga lönepåslaget utöver den vanliga lönerevisionen.

Om kommuner och friskoleföretag betalar ut statsbidragen på felaktiga grunder kan de bli återbetalningsskyldiga. Skolverket kommer att få i uppdrag att utvärdera hur lärarmiljarderna har använts.

– Jag tror att den här satsningen och andra insatser kommer att vända trenden och få fler att vilja bli lärare och stärka den svenska skolan, säger Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning.

Regeringen satsar tre miljarder på höjda lärarlöner

  • Regeringens lärarlönelyft innebär att tre miljarder kronor ska gå till höjda löner för särskilt kvalificerade lärare, förskollärare och fritidspedagoger.
  • De ska uppfylla de kriterier som fack och arbetsgivare har tagit fram och som regeringen har gjort till sitt förslag.
  • Lönerna höjs första gången höstterminen 2016, det vill säga efter att vårens ordinarie lokala löneöversyn bör vara avklarad.

ur Lärarförbundets Magasin