Läs senare

Fler anmälningar om skolvåld

Anmälningarna om våld i skolan har ökat kraftigt de senaste åren.
– Tyvärr är jag inte så förvånad, säger Bo Jansson på Lärarnas riksförbund.

23 feb 2015

Antalet anmälningar om våld i skolan, som Arbetsmiljöverket betraktar som allvarligt, ökade mellan 2012 och 2014 med nästan 40 procent, enligt Ekot. Under samma period steg skolornas anmälningar om allvarliga hot med 20 procent.
– När siffrorna är så pass tydliga så måste det ha blivit en ökning, men skolan kan i vissa fall också ha blivit ännu duktigare på att se risken och att anmäla den, säger Arbetsmiljöinspektör Ingela Eriksson Settergren till nyhetsprogrammet.

Statistiken är inte uppdelad utifrån om våldet riktats mot elever eller lärare. Men Bo Jansson, ordförande för Lärarnas riksförbund, säger att fackförbundets egna undersökningar visar att en fjärdedel av deras medlemmar har utsatts för hot, våld, kränkningar eller trakasserier i arbetet.
– Bara för att anmälningarna har ökat så måste inte våldet ha ökat, men det är illa nog som det är ändå, säger han.  

Emil Gustavsson, ordförande för Sveriges elevkårer, menar att den bilden som anmälningarna visar också är den verklighet som beskrivs av deras medlemmar i högstadiet. Han ser ett problem med hur våldet i skolan har normaliserats.
– Man får inte uppfattningen, som elev, att det är olagliga handlingar man håller på med. Det är också så att man ofta benämner det som mobbning vilket också är ett underminerat ord. Det handlar ju faktiskt om hot, våld, misshandel och trakasserier och det måste man få upp på agendan, säger han.

Enligt Bo Jansson så har det funnits anledningar till varför skolor har dragit sig för att anmäla problem om våld och hot. Bland annat kan skolan få dålig publicitet och till följd förlora elever och därefter också skolpeng. För att få bukt med våldet i skolan tror Bo Jansson att man måste bli bättre på att sätta gränser. Och att anmäla våldsyttringar ger en viktig signal.
– Det är oerhört viktigt att det anmäls. Det som inte är tillåtet utanför skolan får heller inte vara tillåtet i skolan, men enligt vår erfarenhet är det ibland så, säger han.

ur Lärarförbundets Magasin