Läs senare

Fler antagna till lärarutbildningar

Intresset för att bli lärare och förskollärare fortsätter att öka sakta – totalt sett. Undantaget är yrkeslärar- och grundlärarutbildningarna. Där minskar antalet antagna, visar statistik för vårterminen 2016.

14 jan 2016

Drygt 4.000 personer börjar plugga till förskollärare eller lärare i vår. Det är en ökning med 12 procent, jämfört med antalet antagna förra vårterminen. Det visar siffror från Universitets- och högskolerådet (UHR), som i sin analys jämför ansökningsläget vid urval 2 vårterminen 2016 med vårterminen 2015.
 

Drygt 10.000 behöriga personer sökte till någon av de lärarutbildningar som startar i vår, vilket är 7 procent fler än i fjol.
 

Framför allt har intresset för att bli ämneslärare ökat. Antal antagna ökar där med hela 44 procent, till 524 personer. I absoluta tal ökar dock förskollärarutbildningen mest, från 1.440 antagna våren 2015 till 1.623 nu i vår. 
 

Antalet antagna till grundlärarutbildningar sjönk till 1.112, en minskning med 2 procent. Även för yrkeslärarutbildningarna pekar det nedåt. Antalet antagna sjönk med 8 procent till 278 personer.
 

Fler kvinnor söker i första hand till lärar- och förskollärarutbildningar, särskilt ämneslärare. Färre män antas till förskol- och grundlärarutbildningar jämfört med vårterminen 2015. 

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin