Läs senare

Fler borde sluta upp bakom Gislaveds upprop

03 nov 2015

”Höj lönen för alla lärare!” Detta upprop från Gislaveds lokalavdelning är inte svårt att ställa sig bakom. Frågan är: när ansluter sig övriga lokalavdelningar till uppropet och går emot förbundsstyrelsen och går medlemmarna i Lärarförbundet till mötes?

Debatten ute på våra skolor och på Lärarförbundets hemsida säger samma sak: slopa förstelärartjänsterna. De bidrar inte till någonting förutom en höjd lön för vissa lärare och en otydlig uppdragsbeskrivning i många fall. Det blir splittring inom arbetslagen då uppdraget är otydligt.

På skolan där jag är verksam anställdes förstelärare under sommaren 2015 och uppdraget presenterades på ett APT i oktober. Vad har skolan då anställt? Lärare med kompetens för uppdraget eller personer som ledningen knyter till sig i en utökad ledningsfunktion? Är det möjligt att anställa lärare med rätt behörighet när man från ledningshåll inte formulerat uppdraget? Vi kan koppla det till att under våren/sommaren anställs en lärare i engelska och under hösten upptäcks att det var en idrottslärare skolan behövde!

Annat är att förstelärartiden inte ersatts med annan lärartid, utan kolleger får en ökad arbetsbelastning, och att resurspersoner går in och undervisar på förstelärartiden! Ett katastrofalt misslyckande med reformen. Tror man från regering och förbundsstyrelse verkligen att fler söker till lärarutbildningen med siktet att kanske, kanske kan jag få en förstelärartjänst?

Nej, fram för en generell ökning av lärares löner, inte minst med tanke på att få behålla dem som idag finns i yrket och att den förflyttning mellan kommuner, som idag sker, minskar. Idag är det enda sättet att få upp sin lön att byta kommun, vilket fler och fler lärare upptäcker. Jag väljer nu själv att avsluta min tid som lärare genom att byta kommun och få högre lön och bättre arbetsvillkor. En konsekvens av ovanstående blir att rektorer och förskolechefer får ägna sin tid åt att rekrytera nya lärare, om det finns några lärare att rekrytera.

Märkligt är också precis som Gislaveds lokalavdelning skriver att nyutexaminerade lärare utan erfarenhet går om lärare i lön, lärare som i vissa/många fall arbetat mellan 10-20 år! Det finns ingen rimlighet i detta. Jag har full förståelse att många väljer att sluta som lärare.

Att Lärarförbundet nu gått med på att höja lönen med 3 000 kr per månad för 60 000 lärare får mig att allvarligt fundera på att gå ut ur förbundet. MITT förbund skall arbeta för samtliga lärare, inte bidra till att en segregering sker på lösa och otydliga grunder.

Sist men inte minst förutsätter jag att de lärare som fått ett försteläraruppdrag tillika spjutspetspengar (vad det nu är) inte kommer ifråga för dessa 3 000 kr i månaden och att lokalavdelningarna ser till att så sker.

ur Lärarförbundets Magasin