Ingår i temat
Hjärnkoll
Läs senare

Fler diagnoser – mer medicin

16 maj 2012

Allt fler svenska barn får medicin mot adhd. Under 2010 hämtades det ut sådana läkemedel åt 23 923 barn mellan 0 och 18 år — en ökning med 151 procent jämfört med 2006 då 9 515 barn fick adhd-medicin. Det visar statistik från Socialstyrelsens läkemedelsregister.

Av patientregistret framgår det att även antalet neuropsykiatriska diagnoser ökar.

2010 angavs diagnoser som autism, Asperger, adhd och/eller Tourette vid 20 703 barns vårdkontakter. Det är mer än dubbelt så många som fyra år tidigare.

De regionala skillnaderna är stora. Flest diagnoser ställs och mest adhd-medicin skrivs ut på Gotland i relation till befolkningens storlek.

Alla artiklar i temat Hjärnkoll (10)

ur Lärarförbundets Magasin