Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Fler elever tar gymnasieexamen

Jämfört med tidigare årskullar har det blivit något vanligare att elever fullföljer sin utbildning inom tre eller fyra år, enligt en rapport som släpptes på torsdagen.

08 sep 2016

Andelen elever som fullföljer gymnasiet ökar. Det framgår av rapporten Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2016, som arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) står bakom.
 

Ökningen gäller andelen elever som fullföljer sin utbildning inom tre eller fyra år. Jämfört med de elever som började gymnasiet läsåret 2008/09 har andelen ökat med tre procentenheter för de som klarar det på tre år, respektive en procentenhet för de som går igenom på fyra år. (se ruta)
 

När gymnasieskolan reformerades 2011 var en av målsättningarna just att öka genomströmningen – att fler elever tar examen inom tre år – och att minska avhoppen. 
 

– Ökningen kan ha flera orsaker, bland annat har fler elever det senaste året blivit godkända i kursen Matematik 1, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL, i ett uttalande. 
 

Flickor uppnår i högre grad än pojkar examen inom tre år. 

Fler fullföljer inom tre år

  • Av de som började gymnasiet 2008/09 fullföljde 68,7 procent inom tre år. Av de som började 2011/12 fullföljde 70,7 procent och av nybörjarna 2012/13 fullföljde 71,7 procent.
  • I procentandelen ingår såväl individuella program som introduktionsprogram. 

ur Lärarförbundets Magasin