Läs senare

Fler godkänt ska ge mer pengar

Ett prestationsbaserat bidrag. Det ska öka gymnasiebehörigheten i 15 så kallade utanförskapsområden, hoppas regeringen. Rinkeby, Ronna och Norra Biskopsgården är tre av stadsdelarna.

03 Sep 2012

Regeringen satsar 100 miljoner kronor årligen 2013 och 2014 för att öka andelen gymnasiebehöriga, öka sysselsättningen och minska försörjningsstödet i 15 särskilt utsatta stadsdelar i nio kommuner. Bidraget är prestationsbaserat: bättre resultat ger mer pengar. Syftet är kommunerna ska stimuleras att lägga mer kraft på dessa stadsdelar.

Stadsdelarna är utvalda enligt vissa kriterier, bland annat är behörigheten till gymnasieskolans nationella program här lägre än 70 procent.

Systemet är inte utarbetat i detalj, men kommer innebära att ett index skapas utifrån vissa parametrar, där gymnasiebehörigheten är en. Mot slutet av 2013 respektive 2014 sker en avstämning och en summa pengar betalas ut beroende på hur stor förbättringen är. Alla får pengar, men de som lyckats bäst får mer.

Lyssna på hur integrationsminister Erik Ullenhag grillas om satsningen i Studio 1.

 

Kriterier utvald stadsdel

  • Behörighet till gymnasieskolans nationella program lägre än 70 procent
  • Förvärvsfrekvens lägre än 52 procent
  • Långvarigt försörjningsstöd högre än 4,8 procent
  • En befolkningsmängd på minst 4 000 personer

15 stadsdelar

  • De femton stadsdelarna som ingår i satsningen är Tensta och Rinkeby i Stockholm, Ronna och Hovsjö i Södertälje, Araby i Växjö, Gamlegården i Kristianstad, Herrgården och Södra Sofielund i Malmö, Centrum-Öster i Landskrona, Hässleholmen i Borås, Västra och Östra Bergsjön, Gårdsten, Hjällbo, Norra Biskopsgården i Göteborg samt Kronogården i Trollhättan.

ur Lärarförbundets Magasin