Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Fler klarar gymnasiet på tre år

Statistik Andelen elever som lämnar något av gymnasieskolans nationella program med en examen efter de förväntade tre åren fortsätter sakta att öka.

12 dec 2018

I våras låg andelen på 76,1 procent. jämfört med 75,2 procent våren 2017. För fem år sedan låg andelen på 71,4.

På tre av programmen tar drygt 80 procent av eleverna examen på tre år: de naturvetenskapliga och ekonomiska programmen samt det industritekniska, visar Skolverkets statistik.

Sett till hela gymnasieskolan, med introduktionsprogrammen inräknade, är det endast två tredjedelar (66 procent) av eleverna som klarar examen på tre år. Introduktionsprogrammen ges för elever som inte var behöriga för ett nationellt program. De allra flesta av eleverna där behöver minst ett år extra för att ta igen sådant de inte hade med sig från grundskolan.

ur Lärarförbundets Magasin