Läs senare

Fler lärarassistenter – men många yrkeshögskolor får nej

LärarassistenterMajoriteten av de yrkeshögskolor som vill börja utbilda lärarassistenter till hösten har fått avslag. Ett skäl är att utbildningarna inte håller eftergymnasial nivå. Ett annat att man inväntar riktlinjer från Skolverket.

av Karin Lindgren
18 feb 2019
18 feb 2019

Enligt januariavtalet mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna ska Skolverket under våren få i uppdrag att ta fram nationella riktlinjer för hur lärarassistenter, socionomer och andra yrkesgrupper ska kunna avlasta lärarna. Avtalet utlovar även resurser för att anställa personer inom grupperna.

Ansökningarna till Myndigheten för yrkeshögskolan om att få utbilda lärarassistenter eller motsvarande (resurspedagog är ett annat begrepp som används) har ökat kraftigt – från inga alls för två år sedan till nästan 30 i senaste omgången.

Thomas Persson Foto: Myndigheten för yrkeshögskolan

I höstas startade de första yrkeshögskoleutbildningarna till den nya yrkesrollen –  i Vänersborg, Botkyrka och Linköping med totalt 110 platser.

I höst startar ytterligare tre. Det är Lernia Utbildning som fått tillstånd att utbilda lärarassistenter med specialisering integration i Piteå, Malmö och Stockholm. Utbildningarna är på ett och ett halvt år, på distans och får 70 platser på varje ort.

Men de flesta av de yrkeshögskolor som vill börja utbilda lärarassistenter till hösten har fått avslag av Myndigheten för yrkeshögskolan. Anledningarna är flera, enligt generaldirektören Thomas Persson.

– Det är inte helt tydligt vad man menar med yrkesrollen och vi vet inte heller om de som utbildas nu får jobb. Eftersom allt är lite ostrukturerat än så länge är vi försiktiga med att bevilja tillstånd, säger han.

Dessutom har lärandemålen i ansökningarna, enligt honom, hittills oftast legat på gymnasie- eller yrkesvuxnivå. Och det är inte tillräckligt avancerat för att kvala in som yrkeshögskola, som ju är en eftergymnasial utbildning.

– Man måste bestämma sig för vilken kompetensnivå som behövs för att vara lärarassistent. I väntan på Skolverkets riktlinjer råder vi dem som vill söka tillstånd inom yrkeshögskolan att se till att utbildningarna håller eftergymnasial nivå, säger Thomas Persson.

ur Lärarförbundets Magasin