Läs senare

Fler lärare behöver höras i debatten

av Örjan Björklund
08 Feb 2017
08 Feb 2017
Örjan Björklund
Chefredaktör

Som du säkert har märkt dröjde det denna gång lite längre än vanligt innan årets andra utgåva av Lärarnas tidning kom till dig.

I år kommer vi ut 15 gånger, vilket betyder att det går tre veckor mellan varje tidning. Jag vet inte i vilken grad denna förändring skakar om din vardag, men för oss på redaktionen är det en stor förändring.

Vi får en hel vecka extra på oss mellan numren och den använder vi för att borra djupare, komma närmare och helt enkelt ge dig en ännu mer angelägen tidning.

Men också för att satsa på att utveckla vår webb och inte minst vår debattavdelning. Vi tycker nämligen att de klassrumsnära frågorna behöver lyftas och att fler lärarröster behöver höras i mediebruset — och vi vill att du ska vara med och debattera i Lärarnas tidning.

Det ska också bli ännu tydligare att villkorsfrågor — som arbetsmiljö och lön — är vad Lärarnas tidning i första hand skriver om. I detta nummer granskar vi hur reformen med extra anpassning har fallit ut och kan konstatera att den ökat lärarnas arbetsbelastning och att det ofta saknas resurser att möta elevernas behov.

Men vi lyfter också fram en skola som lyckats göra något bra av reformen: Rosengårdsskolan i Malmö.

Det är så vi jobbar — granskar och uppmärksammar det som inte fungerar, men lyfter också fram de goda exemplen.

ur Lärarförbundets Magasin