Läs senare

Fler lärare söker sommarkurser för att få behörighet

SNABBSPÅRSatsningen på sommarkurser för lärarstudenter ger resultat. Antalet som väljer att plugga på sommaren för att få sitt leg snabbare ökar. Klara Ernemo och Linda Claremar tar båda snabbspåret mot ett karriärbyte mitt i yrkeslivet.

av Emma Olsson
24 jun 2019
24 jun 2019

Snabbspåret KPU (kompletterande pedagogisk utbildning) är ett sätt att mota lärarbristen i svenska skolor. Sedan 2018 gör dessutom elva lärosäten en extra satsning på undervisning även på sommaren, för att vägen mot lärarleget ska bli lite smidigare.

Nya siffror från Universitetskanslerämbetet (UKÄ) visar att andelen lärarstudenter på sommarutbildningarna ökat med en femtedel sedan förra året, och andelen lärare med 45 procent.

Klara Ernemo har valt att byta hängmattan mot läroböcker i specialpedagogik.
Hon läser Uppsala universitets komprimerade KPU. Den började i juni och examen är beräknad till augusti 2020. Juli månad är fri från undervisning och seminarierna sker på nätet. Så lite sommar blir det ändå.

– Det är en udda start och sluttid. Men man blir snabbt färdig, eftersom man redan har all ämnespoäng och då vill man klara av den pedagogiska delen så snabbt som möjligt, säger hon.
Klara Ernemo har tidigare läst filosofi och idéhistoria och precis som kursaren Linda Claremar vill hon i framtiden helst undervisa vuxna.

Linda Claremar kommer från ett yrkesliv som pastor, men har valt att satsa på att bli religionslärare på gymnasiet eller inom vuxenskolan.

– Det är inte så ofta som den ges inom KPU, så jag är jättelycklig. Man får alla uppgifter på en gång, så man kan beta av delkursen snabbare om man vill, säger hon.

Linda Claremar och Klara Ernemo har bytt inriktning i karriären och valt snabbspåret till lärarleget.

Det svåra var att validera de meriter hon redan hade.

– Det var jättekrångligt, men jag fick hjälp av studievägledare att ta reda på om jag var behörig eller inte, säger hon.

Nu pluggar hon juni och augusti, medan juli blir semester med familjen.

Klara Ernemo pluggar och jobbar samtidigt.

Farhågorna om att vara ensam fyrtio plus var onödiga.

– Man är rädd för oerfarna tjugoåringar, men det är en bra mix av folk, män och kvinnor och tjugoåringar och femtioåringar, folk som jobbat i skolan och inte, säger hon.

Fakta: Ökning för sommarkursare

Antal registrerade studenter på sommarkurser, uppdelat på kön, samt antal genomförda sommarkurser (höger y-axel) år 2016 – 2018.

ur Lärarförbundets Magasin