Läs senare

Fler löner för fler grupper

AvtalsrörelsenI februari ­publicerade Lärarnas tidning löne­statistik för nio lärar­grupper anställda i kommunerna. Efter önskemål från läsarna har vi nu uppdaterat kartan med ännu fler siffror.

av Stefan Helte
15 mar 2018
15 mar 2018

Speciallärare och specialpedagoger, sfi-lärare och kulturskollärare – många lärare hörde av sig efter publiceringen och undrade varför inte lönesiffrorna för deras lärargrupp fanns med i listorna. Svaret var helt enkelt utrymmesskäl i papperstidningen.

Eftersom vi av läsarkontakterna har förstått att det finns ett stort sug efter mer uppgifter publicerar vi nu även genomsnittslönerna per län för kommunalt anställda speciallärare, specialpedagoger, sfi-lärare, lärare i kulturskola (lärare i musikskolan ingår i den kategorin) och studie- och yrkesvägledare. För biträdande rektorer, biträdande förskolechefer samt syn- hörsel- och talpedagoger är statistikunderlaget för litet för länsvisa siffror, därför publicerar vi bara genomsnittslönen på riksnivå för de grupperna: 43 300 kronor för biträdande rektorer, 39 600 för biträdande förskolechefer och 35 800 för syn-, hörsel- och talpedagoger.

När det gäller lärare i vuxenutbildningen ingår de i gruppen gymnasielärare allmänna ämnen respektive praktiska ämnen.

Siffrorna gäller läget i november 2016. Enligt Lärarförbundets preliminära bedömning ökade lärarlönerna i snitt med 3,5—4 procent under 2017, så lägg på den ökningen om du vill jämföra med din egen lön.

Att vi denna gång väljer att publicera lönerna för enbart kommunalt anställda lärare beror på att lärarfacken och arbetsgivare inom kommunerna är mitt inne i sin första stora avtalsrörelse på sex år.

Avtalsrörelsen

Förhandlingar i slutspurten

Den sista mars löper avtalet för 200 000 kommunalt anställda lärare ut.

– Allt är uppe till diskussion och ingenting har landat. Det är ett otroligt svårbedömt läge, säger Lärarförbundets förhandlingschef Mathias Åström.

En god löneutveckling för erfarna lärare är en av frågorna som diskuteras. Rimlig arbetsbelastning är den andra huvudfrågan.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin