Läs senare

Fler män vill bli lärare i lägre åldrar

Andelen män som antagits till grundlärarprogrammen ökar för tredje året i rad. Störst är ökningen på inriktningarna mot mellanstadiet.

13 aug 2013

Sedan den nya lärarutbildningen infördes 2011 har andelen män som sökt sig till grundlärarutbildningarna ökat stadigt. Det visar statistik från Universitets- och högskolerådet som Lärarnas tidning har begärt ut.

Bild: Ladislav Kosa (beskuren)

Störst är ökningen på inriktningen mot mellanstadiet, där andelen antagna män ökat med mer än 5 procentenheter på bara två år, och nu är uppe i 30 procent. Motsvarande siffror för lågstadielärarutbildningen är en ökning med drygt 2 procentenheter, till tio procent.

Andelen antagna män till förskollärarutbildningen uppvisar dock inte samma trend. Den är på åtta procent, vilket är samma nivå som 2011. På ämneslärarutbildningarna ligger andelen män på mellan 42 och 49 procent, vilket inte är någon förändring sedan 2011.

Andelen män i procent antagna till lärarprogrammen

 
Inriktning: 2011 2012 2013
Förskola 7,9 7,1 7,8
Fritids 36,9 38 35,5
1-3 7 7,6 9,3
4-6 24,8 26,7 30,1
7-9 42,6 41,3 41,9
Gymnasiet 49,8 48 49
Yrkeslärare 46,2 34,5 31,4

Källa: Universitets- och högskolerådet

ur Lärarförbundets Magasin