Läs senare

Miljarder till välfärden – bidrag till lärarassistenter bantas

VÄLFÄRDSMILJARDERNAOppositionspartierna M, KD och V:s förslag på 2,5 miljarder till välfärden fick ett ja från riskdagen. Det innebär samtidigt att regeringens riktade anslag till lärarassistenter bantas med 500 miljoner.

av Lenita Jällhage
12 feb 2020
12 feb 2020
Miljarder till välfärden – bidrag till lärarassistenter bantas
Daniel Riazat, V, Gudrun Brunegård, KD, och Kristina Axén Olin, M.

– Vi vill inte låsa in den halva miljarden på ett sätt där den förmodligen inte kommer att utnyttjas i år heller, säger Gudrun Brunegård, (KD) ledamot i utbildningsutskottet.

Hon poängterar att av de 475 miljonerna som gick till lärarassistenter i fjol så rekvirerades bara 180 miljoner av kommunerna. I årets budget är anslaget till lärarassistenter höjt till 1 miljard, men oppositionen anser att en halv miljard räcker.

Finns det inte en risk att kommunerna nu väljer att lägga pengarna på annat än skolan?

– Vi delar bilden att lärare behöver avlastas men att sätta etiketten lärarassistent på pengarna, när det knappt finns utbildade lärarassistenter att anställa och definitivt inte för en miljard, då blir det bara ett spel för galleriet. Vi vill att kommunerna ska kunna använda pengarna så de kommer verksamheterna till godo, säger Gudrun Brunegård.

I förra veckan fick partierna redogöra för sina ståndpunkter i finansutskottet. M, KD och V har kommit överens om hur de vill finansiera de 2,5 miljarderna. Den största besparingen, på 1,67 miljarder, gör de genom att ta bort ingångsavdraget. Det är en skattesubvention till företag som anställer unga vuxna under 23 år. Genom att minska anslaget till lärarassistenter sparar man 500 miljoner. Utvecklingstiden, som tidigare kallats friåret, ger en besparing på 216 miljoner. Därutöver slopas anslag till Innovationsrådet på 100 miljoner.

Många kommuner gör just nu stora neddragningar, inte minst i skolan

– För oss var det lätt att avskaffa pengarna till friåret och instegsjobben för unga vuxna har inte gett den effekt som man räknat med när man prövat detta tidigare. När det gäller lärarassistenterna så gav det 335 fler lärarassistenter förra året enligt den redogörelse som Skolverket gav. Vi tänker därför att den halva miljarden kommer att räcka som finns kvar. För oss är det viktigare att skolan får mer pengar generellt än fler lärarassistenter. För de största utmaningar vi har i dagsläget är integrationen och våra barns skola, säger Kristina Axén Olin.

Daniel Riazat, skolpolitisk talesperson för V, känner sig stolt över att man lyckats förhandla fram 2,5 miljarder extra till välfärden i kommunerna och regionerna.

– Många kommuner gör just nu stora neddragningar, inte minst i skolan, och därför såg vi detta som akut. Jag ser det inte som vi har gjort en neddragning på anslaget till lärarassistenterna eftersom det inte minskats sedan förra året, säger han.

Han poängterar att V inte fört några samtal eller förhandlingar med SD.

– Hur de röstar avgör de själva, säger han.

Under onsdagen beslutade riksdagen att säga ja till förslaget, och skriver: ”Riksdagen anser att ett omgående tillskott till välfärden är nödvändigt eftersom kommunerna och regionerna står inför mycket stora utmaningar.”

Efter beslutet kommer Skolverket få i uppdrag att fördela de 2,5 miljonerna till kommunerna. Pengarna väntas sedan kunna betalas ut till kommunerna under våren.

Lärarnas tidning har sökt representanter för SD.

Uppdaterad: 21 februari

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin