Läs senare

Fler prov ingen garant för Pisa-framgång

Det tycks inte finnas någon koppling mellan goda resultat och många nationella prov. Det visar en jämförelse som Lärarförbundet har gjort.

12 Maj 2014

Sverige ligger i topp bland Pisa-länderna när det gäller antal nationella prov. Det visar en sammanställning som Lärarförbundet har gjort från en OECD-rapport som jämför hur många prov olika länder har.

Länderna som ligger i Pisa-toppen har betydligt färre nationella prov än i Sverige. Många länder i toppen gör stickprov och ger bara nationella prov till ett mindre urval elever.

Jämförelsen visar, enligt Lärarförbundet, att det inte tycks finnas någon koppling mellan goda Pisa-resultat och många nationella prov.

Många lärare vittnar om att de nationella proven tar tid från undervisningen och att kvaliteten på den påverkas negativt under provperioderna.

– Lärarna i Sverige går på knäna under provperioderna. Nationella prov är viktiga, men det här håller inte. Huvudutmaningen för oss är att förbättra resultaten. Lärarna måste få ägna sig åt eleverna och åt undervisning, säger Eva-Lis Sirén i ett uttalande.


ur Lärarförbundets Magasin