Läs senare

Fler röster från utköpta lärare

Sex lärare berättar om hur de blev utköpta. Att bli utköpt kan vara känsligt. Alla lärarna har önskat vara anonyma.

27 okt 2015

”Jag känner mig förbrukad.”

Lärare i 40-årsåldern. Varit sjukskriven för utbrändhet i omgångar. Erbjöds sex månadslöner för att sluta. Facket förhandlade upp det till åtta månadslöner. Arbetar i dag i ett yrke där hen har mycket kontakt med människor, och har god nytta av sin erfarenhet.
— Jag ville bli omplacerad, men kommunen sa att de inte sysslar med sådant.

 

”Det blev min räddning.”

Lågstadielärare, 60+. Efter en lång yrkeskarriär mäktade hen inte längre med sitt påfrestande arbete. Blev erbjuden en årslön och blev själaglad och gick i tidig pension. Tycker dock att det var märkligt hanterat av kommunen.
— De hade kunnat erbjuda mig en tjänst där min långa erfarenhet kunde tas till vara på ett för mig skonsamt sätt.

 

”Slöseri med pengar.”

Lärare i 50-årsåldern. Sökte och fick avgångsvederlag på ett halvår, som egentligen var riktat till andra yrkesgrupper i kommunen. Hen tog snart ett annat lärarjobb.
— Det är ju extremt korkat av kommunen att ge folk i brist­yrken pengar på det här sättet.

 

”Alla i min ålder fick erbjudandet.”

Speciallärare i 60-årsåldern. Fick ett erbjudande om avgångs­vederlag som hen förhandlade upp till två årslöner.
— Jag tror de var glada att bli av med vissa yrkeskategorier. Speciallärartjänsten ersattes inte.

 

”Jag såg det som en chans”

Legitimerad ma/no-lärare, 40+. Hörde talas om möjligheten att få en årslön i ett karriärväxlingspaket och ansökte om det för att kunna satsa på sitt företag. Gjorde det men blev inom ett år erbjuden en lärartjänst i en annan kommun, och tog den.
– För mig har det varit bra, men jag vet inte hur kommunen tänker.

 

”Jag kände mig utslängd”

Grundskollärare, 50+. Sjukskriven på grund av arbetsrelaterad stress. Fick inte återvända till sin ordinarie tjänst, utan blev istället placerad i vikariepoolen. Protesterade med fackets hjälp.
När ingen fungerande lösning erbjöds gick läraren med på att sluta mot att få avgångsvederlag. Arbetar idag i en annan kommun på en annan typ av lärartjänst, och trivs mycket bra.
– Jag är över 50 år. Inte sjutton ville jag arbeta som springvikarie.

ur Lärarförbundets Magasin