Läs senare

Fler ska kunna plugga till lärare sommartid

LÄRARBRISTENKommande sommar ska 4 000 platser finnas för de personer som vill snabba på sina lärarstudier. Regeringen ger 18 universitet och högskolor i uppdrag att ordna sommarkurserna.

06 dec 2019
Fler ska kunna plugga till lärare sommartid
Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, vill göra NPF och sex- och samlevnad obligatoriskt i lärarutbildningar. Matilda Ernkrans Foto: Kristian Pohl/Colorbox

De två senaste somrarna har elva lärosäten hållit sommarkurser utformade för blivande eller redan verksamma lärare. I budgeten för nästa år har anslaget till dessa kurser utökats, från 38 till 75 miljoner kronor, och därmed fördubblas antalet studieplatser från 2 000 till 4 000.

Regeringen har nu givit totalt 18 lärosäten i uppdrag att hålla i utbildningarna. Prioriterade kurser är inom utbildningsvetenskap, svenska som andraspråk och idrott och hälsa.

– Vi gör detta för att möta lärarbristen. Kurserna är inriktade på lärarutbildningarna så att studenterna snabbare ska kunna ta lärarexamen, säger högskoleminister Matilda Ernkrans till TT.

Därutöver kan verksamma lärare läsa kurser för att bredda sin behörighet.

Hon tycker att erfarenheterna hittills är positiva och hänvisar till en uppföljning från Universitetskanslersämbetet. Enligt den har antalet sommarstuderande lärarstudenter ökat med 19 procent och antalet sommarstuderande lärare med 45 procent.

Lärosäten som berörs

Aktuella lärosäten och deras anslag för 2020, enligt regeringens föreslagna fördelning. Tillkommande lärosäten markerade (ny).
Lärosäte Anslag, kronor
Uppsala universitet 6 713 000
Stockholms universitet 6 713 000
Umeå universitet 6 713 000
Mittuniversitetet 6 713 000
Malmö universitet 6 713 000
Lunds universitet 5 989 000
Högskolan Kristianstad 5 408 000
Linnéuniversitetet 5 265 000
Mälardalens högskola 3 598 000
Karlstads universitet (ny) 3 620 000
Göteborgs universitet 3 455 000
Högskolan Dalarna 2 396 000
Blekinge tekniska högskola (ny) 2 288 000
Linköpings universitet (ny) 2 172 000
Gymnastik- och idrottshögskolan (ny) 2 172 000
Högskolan i Gävle (ny) 2 172 000
Högskolan i Halmstad (ny) 2 172 000
Kungliga Konsthögskolan (ny) 724 000
   
 Källa: Utbildningsdepartementet

– Detta har varit ett viktigt underlag till att vi nu fördubblar antalet studenter som får möjlighet att använda sig av sommarkurser. Det finns en drivkraft bland studenter att snabbare komma ut som behörig lärare och få det jobb man vill ha. Det är också viktigt att vi har fler vägar in i läraryrket, säger Matilda Ernkrans.

Med det sista menar hon att de akademiker som planerar att läsa en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för att bli lärare kan inleda utbildningen med en sommarkurs. Regeringen beslutade om uppdraget till lärosätena bara några dagar innan en ny prognos över lärarbehovet presenteras.

– Den kommer säkert att visa att vi behöver fortsätta att anstränga oss för att möta lärarbristen, säger Matilda Ernkrans.

ur Lärarförbundets Magasin