Läs senare

Fler skadas av fall än av stress

ARBETSMILJÖFler fallolyckor än sjukdom orsakad av sociala och organisatoriska orsaker. Så ser skadebilden för lärare ut för 2018. Antalet anmälda fall har ökat med 46 sedan förra året.

av Emma Olsson
14 jun 2019
14 jun 2019
Fler skadas av fall än av stress
Den vanligaste orsaken till sjukfall bland lärare under 2018 var på grund av fallolyckor – och inte stressrelaterade. Foto: TT, Colourbox

Den vanligaste orsaken är fallolyckor, 502 anmälda fall, medan organisatoriska och sociala faktorer stod för 397 fall – siffror som kanske förvånar med tanke på diskussioner om nedskärningar och arbetsmiljö i skolan.

– Det är de anmälda arbetssjukdomarna som ökat, och då gäller det de organisatoriska och sociala orsakerna, säger Kjell Blom, enheten för statistik och analys vid Arbetsmiljöverket.

Den totala skadebilden ökade från 1 872 under 2017 till 1 918 under förra året.

Totalt anmäldes 1 262 skador som ledde till sjukskrivning för lärare under 2018, medan 688 anmälningar om arbetssjukdomar registrerades hos Arbetsmiljöverket.

Förskollärare stod bakom flest anmälningar om fallolyckor, 609 stycken, medan grundskollärare lämnade in 348 anmälningar och gymnasielärare 132.
Störst förändring syns bland lärare i yrkesämnen, där anmälningarna ökat med 17 procent för att landa på 53.

Anmälningar som gäller förskollärare har minskat med nästan 5 procent, totalt registrerade Arbetsmiljöverket 875 fall under 2018.

Sedan 2014 har 2 104 fallolyckor som krävt sjukskrivning rapporterats in till Arbetsmiljöverket. Näst vanligaste orsak är våld och hot, som under den senaste femårsperioden ligger bakom 1 206 fall av 6 581 totalt.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin