Läs senare

Fler skickliga lärare till lärarutbildningen

Skolans nya förstelärare ska förbättra undervisningen även på lärosätena, om regeringen får som den vill.

17 sep 2013
Det behövs fler skickliga praktiker på lärarhögskolorna för att stärka kurserna i didaktik, menar utbildningsdepartementet. Utbildningen har tidigare kritiserats för att ha för få disputerade lärare, men nu svänger pendeln. Departementet har tagit till sig kritik från studenter som tycker att de får för lite didaktisk kunskap.

– Kopplingen till lärarhantverket bör stärkas genom att fler duktiga lärare med färsk erfarenhet från skolan undervisar på lärosätena. De kan vara där under fem år, på hel- eller deltid, och sedan kanske återgå till skolan, säger stats­sekreteraren Bertil Östberg.

Regeringen har inte avsatt några pengar för nyanställningar. I stället hoppas man att lärarhögskolorna är lyhörda för den nya signalen och själva förändrar undervisningen. Bertil Östberg menar att de nya lektorerna och förste­lärarna är en naturlig grupp att knyta till lärarhögskolorna.Marie Wallmark på Vikingaskolan i Gävle är en av landets nyutnämnda förstelärare. Hon håller med om att hon och hennes kolleger nog skulle behövas på lärarhögskolorna för att ge exempel från verkligheten och dela ut praktiska tips.

Från sin egen utbildning minns hon lärare som berättade hur man skulle göra, trots att de själva aldrig jobbat i skolan. De hade anställts på högskolan direkt efter lärarutbildningen.

– Men jag är kluven. Det vore väldigt givande att möta studenterna och deras tankar, men samtidigt är det så fantastiskt roligt att ha klass. Och försvinner jag från barnen försvinner en bra lärare. En delad tjänst kanske vore bra.

');

ur Lärarförbundets Magasin