Läs senare

Fler skolformer med i specialpedagogiskt lyft

SPECIALPEDAGOGIKNu ska även lärare i förskolan, förskoleklass, gymnasiet och Komvux få del av den statliga utbildningsinsatsen i specialpedagogik som hittills omfattat 18 000 grundskollärare.

av Lenita Jällhage
19 dec 2019
19 dec 2019

Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har sedan 2018 haft ansvar för satsningen Specialpedagogik för lärande på regeringens uppdrag, det som också kallats ett specialpedagogiskt lyft.

Förutom lärare i grundskolan har även lärare på sameskolan och särskilda ungdomshem omfattats. Utbildningen som är tänkt att stärka den specialpedagogiska kompetensen utvidgas nu till förskola, förskoleklass, gymnasiet och kommunal vuxenutbildning från läsåret 2021/22 – vilket också innebär en förlängning.

Utbildningsminister Anna Ekström
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Utbildningsminister Anna Ekström (S) säger att det finns ett stort behov av specialpedagogisk kompetens för att kunna anpassa undervisningen efter barn med olika förutsättningar och behov. Det visar flera granskningar och rapporter.

– Fler elever får chansen att lära sig mer när både förskollärare och lärare får möjlighet att delta i fortbildningsinsatsen Specialpedagogik för lärande, säger hon, i ett pressmeddelande.

Så mycket får satsningen

Under 2020 får satsningen 98 miljoner kronor, en ökning med 39 miljoner. 
Regeringen föreslår 120 miljoner kronor 2021 och 81 miljoner kronor 2022 och 2023.
Fortbildningsinsatsen ska pågå till och med vårterminen 2023, och är en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.


Fortbildningen ska utgå från förskollärarnas och lärarnas behov och vara verksamhetsnära.

Tanken är att fortbildningen ska baseras på kollegialt lärande men med professionellt stöd av handledare inom specialpedagogik.

 

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin